Biblioteken och bokbussarna

Biblioteken och bokbussarna

Biblioteket –  Biblioteks- och bokbussarna

Bokbussens verksamhet riktar sig till kommunens ytterområden där närhet till annan biblioteksservice saknas. Biblioteksverksamhet i litet format ska inte vara en begränsning.

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken rikta särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att t ex stimulera läsning. Verksamheten ska också finnas tillgänglig för alla. Genom att förena dessa två uppdrag från bibliotekslagen finner vi en verksamhet som arbetar med just detta. 
Bokbussen!
Inom Götabiblioteken finns det för närvarande tre bussar, i Motala, Linköping och Norrköping.

Dessa besöker förskolor och vissa skolor samt delar av kommunerna som inte har filialer och det är ett långt avstånd till närmsta bibliotek, i ytterområdena och på landsbygden. En gemensam tanke hos bokbussarna är att inspirera och presentera det gemensamma utbud som finns i Götabiblioteken. Beståndet ska vara aktuellt och fräscht för att besökarna ska kunna bli överraskade men de ska också hitta det de söker.

Språk