Läsglimtar

Kvinna med huvudsjal framför bokhyllor med avdelningen Ny i Sverige

Biblioteket - för dig som är ny i Sverige

Varför finns kategorin “mycket lättlästa böcker” och på vilket sätt hjälper biblioteket dig som är ny i Sverige?

Är du ny i Sverige? Då kan biblioteket hjälpa dig på flera olika sätt. Enligt bibliotekslagen så ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personerna som har annat modersmål än svenska. På biblioteket kan du låna böcker som hjälper dig att lära dig svenska. Du kan hitta lexikon och böcker som förklarar grammatiken på ditt hemspråk. På bibliotekets hylla “mycket lättlästa böcker” finns det böcker som är på lätt svenska och som lär ut att skriva med enkla ord och korta meningar. Du kan även hitta litteratur på de nationella minoritetsspråken och andra språk utöver de nationella minoritetsspråken samt svenska. 

Biblioteket har även olika aktiviteter för dig som är ny i Sverige. Exempelvis språkcafé, läxhjälp och lättläst bokcafé där flera av aktiviteterna är gratis. Här kan du få hjälp med läxor som du har fått i skolan, du får träna svenska och prata om böcker du läst tillsammans med andra. 
Utbudet på de olika biblioteken i Östergötland kan dock variera.


År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar vi demokratin under hela året. Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen.

#demokrati100

Biblioteket - Utmaningar och hot

Artikel 9 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.

Biblioteket - Utbildning och forskning

Artikel 8 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.

Biblioteks- och bokbussarna

Artikel 7 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.

Läsa på olika sätt

Artikel 6 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.

Biblioteket och barnen

Artikel 5 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.