Läsglimtar

Brända böcker på marken.

Biblioteket - Utmaningar, hot

Bibliotekens demokratiska roll tas ofta för given.Vi har något gemensamt att vara rädda om. Emellanåt blåser dock vindar som vill få oss ur kurs. Biblioteken är de mest besökta kulturinstitutionerna och offentliga mötesplatserna i samhället. Vår verksamhet betyder mycket för många. Det är en samhällsfunktion som har högt förtroende hos allmänheten. Som bibliotek behöver vi förvalta detta förtroende och skapa förutsättningar så att vi kan fortsätta vara ett torg för alla människor. Viktigt är att samhället och biblioteken står upp mot antidemokratiska påtryckningar och för allas lika värde.

 

Det är ingen hemlighet att hot, våld och sabotage förekommer i biblioteksvärlden. Här följer några exempel på det. 

- Försök har gjorts att förhindra genomförandet av fattarsamtal som handlat om Hbtq—frågor 

- Människor har förstört biblioteksmedia som går emot deras livsåskådning

- Under Förintelsens minnesdag har böcker bränts utanför ett bibliotek

- Bibliotekspersonal och besökare har utsatts för kränkande handlingar och hot med rasistiska förtecken

 

Mot allt detta måste vi stå upp och inte väja en tum, det är helt oacceptabelt! Biblioteken ska vara en öppna och trygga platser för alla. 

Biblioteken ska bidra till att öka delaktigheten i samhället. Det gör vi bland annat genom att hjälpa människor att ta sig över den digitala tröskeln. Vi skapar sammanhang där människor kan mötas och erbjuder, förutom medier på olika språk och i olika format, även en stor variation av program och aktiviteter. För alla åldrar. Det är demokrati i praktiken.

Har du synpunkter som du vill framföra till oss på Götabiblioteken, så kontakta oss gärna. Vi vill veta vad du tycker, vad det än kan vara. Vi jobbar ständigt på att bli ännu bättre!

 

År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar vi demokratin under hela året. Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen.

#demokrati100

Den stora skrivboken | Beviset | Den tredje lögnen av Agota Kristof

Sommarens första boktips är en serie på sju ganska tjocka böcker, men så har vi ju hela sommaren framför oss.

Den gamle och havet av Ernest Hemingway.

En tappar uppfattning om tid och rum och blir ett med mannens kamp.

Monstret i skogen av Jonna Björnstjerna

En riktig mysrysare med djup för de allra minsta.

Amerikansk jord av Jeanine Cummins

En aktuell bok om människor på flykt.

De sju systrarna bokserie av Lucinda Riley

Sommarens första boktips är en serie på sju ganska tjocka böcker, men så har vi ju hela sommaren framför oss.