För dig som är ny i Sverige

För dig som är ny i Sverige

Kvinna vid bokhylla, sträcker sig efter en bok

Biblioteket - för dig som är ny i Sverige

Varför finns kategorin “mycket lättlästa böcker” och på vilket sätt hjälper biblioteket dig som är ny i Sverige?

Är du ny i Sverige? Då kan biblioteket hjälpa dig på flera olika sätt. Enligt bibliotekslagen så ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personerna som har annat modersmål än svenska. På biblioteket kan du låna böcker som hjälper dig att lära dig svenska. Du kan hitta lexikon och böcker som förklarar grammatiken på ditt hemspråk. På bibliotekets hylla “mycket lättlästa böcker” finns det böcker som är på lätt svenska och som lär ut att skriva med enkla ord och korta meningar. Du kan även hitta litteratur på de nationella minoritetsspråken och andra språk utöver de nationella minoritetsspråken samt svenska. 

Biblioteket har även olika aktiviteter för dig som är ny i Sverige. Exempelvis språkcafé, läxhjälp och lättläst bokcafé där flera av aktiviteterna är gratis. Här kan du få hjälp med läxor som du har fått i skolan, du får träna svenska och prata om böcker du läst tillsammans med andra. 
Utbudet på de olika biblioteken i Östergötland kan dock variera.

Språk