Konst på Norrköpings Stadsbibliotek

Konst på Norrköpings Stadsbibliotek

Här kan ni läsa om upphovsmakarna bakom konsten, bestående av skulpturer och målningar, som finns placerad i och utanför Norrköpings Stadsbibliotek och Villa Swartz. Är ni intresserade av Stadsbibliotekets arkitektur finns det att läsa om på sidan Byggandsfakta.

 

Exteriör:

Milles, Carl: Carl Swartz. Herm, 1916.
Grate, Eric: Nike från Sant Andria. Skulptur, 1967-68.

 

Villa Swartz interiör:

Acke, Johan Axel Gustaf: Plafondmålning omkr 1900.
Eldh, Carl: Carl och Dagmar Swartz. Kopparrelief, 1916.
Fönster från Villa Flora.

 

Huvudbiblioteket, interiör:

Johnsson, Ivar: Den vrede Apollo. Skulptur, 1927.
Jönsson, Anders: Danserskan. Skulptur, 1917.
Truedsson, Folke: Spiral form. Skulptur, 1979.
Key-Åberg, Gudrun: Akryl på duk, 1978.
Norsell, Helena: Cirkus. Olja, 1986.
Makander, Ann: Surr. Akryl, 1995.
Lars Englund: form
Rodhe, Lennart: Färglitografi, 1972.
Wessman, Björn: Akryl på duk, 1983.
Gram, Lennart: Färglitografi, 1972.

 

Eric Grate (1896-1983),
Nike från Sant Andria, brons, 1967-68.

Nike från Sant Andria, brons Nike från Sant Andria, brons

Inköpt av museet för 135.000 kr beviljade av stadsfullmäktige i och för placering
vid det då nyuppförda biblioteket. Konstnären skriver om konstverket:
"Inspirationskälla till Nike från Sant Andria var ett några centimeter långt benfragment som jag, bland annat strandgods, fann vid en av de många små vikarna på Minorca.
Namnet på en sådan är caletta (liten vik). Den här aktuella viken hette Caletta Sant Andria, där jag dagligen lögade min lekamen i juli 1966. Fragmentet gav mig en vision av en Nike-figur. Vid återkomsten till Paris började jag med utformningen i mindre skala, för att året efteråt förstora skulpturen i den storlek som nu är den aktuella i Norrköping."

Eric Grate föddes i Stockholm 1896. När han dog 1983, hade han arbetat som konstnär i sextiofem år och efterlämnade ett lika omfattande som mångfasetterat livsverk.
Grate arbetade ofta med samma motiv i åratal, hela tiden med en stark känsla hämtad från naturens formvärld. 
 

Carl Milles (1875-1955), byst Carl Swartz, 1916

Carl Milles, byst Carl Swartz, svart granit, h = 2,30 m, 1916 Carl Milles, byst Carl Swartz, svart granit, h = 2,30 m, 1916

Inköpt av museet för 5000 kr

Carl Swartz är placerad vid f. d. Villa Swartz, det nuvarande gamla Stadsbibliotek. 1913 donerade Carl Swartz sin privatbostad till Norrköpings stad, vilken nu alltså är det gamla biblioteket. Det fungerar som kansli och arkivlokal till det nya biblioteket.
 Carl Milles föddes i Uppland 1875 och hette då Carl Emil Andersson. Efternamnet Milles tog han först senare. Carls mor som dog när han var liten hade franskt påbrå. Gift var Milles med en Österrikiska vid namn Olga Granner. Under åtta är verkade Milles i Paris där han arbetade för skulptören Rodin. Under sin Parisvistelse kallade han sig för Millés. Carl Milles dog 1955 och ligger begravd på Millesgården på Lidingö i Stockholm. Gården skänkte han till svenska folket 1936 och där finns nu många av hans verk.
Fontänskulpturen "Ofreus" gjordes mellan åren 1926 och 1936 och står vid konserthuset på Hötorget i Stockholm. Andra kända monumentalskulpturer av Carl Milles är Folkungabrunnen i Linköping, De Geer-monumentet i Norrköping (1945) samt Europa och tjuren i Halmstad.

Som så ofta är fallet med pionjärer inom konsten har M:s namn haft en förunderlig förmåga att väcka diskussion och ställningstagande för och emot. Man märker detta snart sagt i varje sällskap där hans konst diskuteras. Han har haft hängivna anhängare som beundrat allt som han gjort, lika väl som motsatsen. Vid diskussioner med kännare av hans konst förvånas man ofta av hur olika dessa uppfattar de skilda skulpturverken, och vid genomgången av vad sådana personer skrivit även av hur deras uppfattning skiftat med åren.
Källa: Svenskt Kontnärs Lexikon   Upp
 

Johnsson, Ivar (1885-1970),
Den vrede Apollo. Skulptur, 1927

Johansson, Ivar, Den vrede Apollo. Skulptur, 1927 Johansson, Ivar, Den vrede Apollo. Skulptur, 1927

Ivar Johnsson gjorde år 1927 en skulptur i brons, som nu är placerad på Stadsbibliotekets fackavelning. Verket visar precis på vilket sätt Johnsson arbetade fram sina skulpturer, en harmonisk linjerytm. Apollo brukar kallas för musikens gud. Här framställs han dock som medverkare i det Trojanska kriget.

Han är född i Vittskövle 1885, dog 1970. Var skulptör och en av de främsta representanterna för klassicismen under 1920-talet i Sverige. Utmärkande för klassicism är efterbildningen av den klassiska grekisk-romerska konsten.

Han är känd i Göteborg genom sina skulpturer som höjer sig mot himlen.
Bland de större kända verk som Ivar Johnsson skapat kan nämnas:

"Kvinna vid havet", placerad i Göteborgs hamn på monumentet över sjökrigets offer. Sveriges största monumentalskulptur.
"Tycho Brahe-statyn på Ven.
Carl Xi monumentet i Landskrona.
Fredsgudinnan i Karlstad, m.fl.
Under 40-talet smyckade han många svenska torg och var på den tiden en berömd och framgångsrik konstnär. Idag har han nästan fallit i glömska. Upp
 

Anders Jönsson (1883-1936),
Danserskan med slöja, brons 1917

Anders Jönsson (1883-1936), Danserskan med slöja, brons 1917 Anders Jönsson (1883-1936), Danserskan med slöja, brons 1917

Född: 1883 i Gärdslöv, Skåne. Död: 1936 i Stockholm.
Utbildning: Har studerat i München, Stockholm, Paris samt under resor i bl.a. Italien. Bosatt i Paris 1915-20. Offentliga arbeten: Bland hans arbeten kan nämnas: Fontän i Malmö, porträttbyster av Hjalmar Branting, Prins Eugen och kung Gustaf V, dopfuntar i Ängelholms, Ljuders och Alstads kyrkor, m.fl..

Danserskan köptes in av museet 1933 för 3 500 kr. Denna staty innehar samma position som Den vrede Apollo. Upp
 

Acke, Johan Axel Gustaf,
Plafondmålning omkr 1900. (Marmorhallen)

Acke, Johan Axel Gustaf, Plafondmålning omkr 1900. (Marmorhallen) Acke, Johan Axel Gustaf, Plafondmålning omkr 1900. (Marmorhallen)

Född 1859 på gamla Bergielund vid Stockholm.
Målare, tecknare, skulptör.
Studier, Konstakademins p.shtmipskola, Edvard Perséus fria målarskola,
Fortsatta studier i bl.a. Holland, Belgien och Frankrike.
En period bodde han på Åland liksom ofta i Finland. Flera gånger besökte
Italien och Sydamerika. Från 1900 till sin död bodde han i Vaxholm.

Acke var livets och konstens söndagsbarn, en charmfull och originell personlighet
som i mycket både levde och arbetade på impuls och improvisation.
Hade överraskande infall och lekande fantasi, kunde utåt te sig som en
understruken pose, men var ändå instinktiv och glädje full livsdyrkare.
Hans konst präglades på en gång av ett vaket verklighetssinne, öppet för allt
det han fann vackert och sunt, och en svärmisk lust för det sällsamma och oberäkneliga.

Han var en mångfrestare som knappast lämnade något konstområde oprövat; hans verk är också splittrat och ojämnt i till sin halt, men det mesta han skapade har en ungdomlig friskhet
och en stark personlig hållning.
Han är representerad bl.a. i Thielska galleriet, Nationalmuseum och Göteborgskonstmuseum. Upp

 

Eldh, Carl, Carl och Dagmar Swartz.
Kopparrelief, 1916 ( Marmorhallen)

Dagmar Swartz. Kopparrelief, 1916  Carl Swartz. Kopparrelief, 1916

Född i 1873 i Söderskogen, Films socken, Uppsala län.
Skulptör, medaljgravör.
Utbildad vid konstakademien samt vid Tekniska aftonskolan i Paris.
Eldhs stil var från början mjuk och impressionistisk men utvecklades senare till ren realism. Huvudverken omfattar porträtt, nakenbilder och monument. I porträttbyster har han framställt en rad svenska personligheter bl.a. August Strindberg i flera versioner, Fröding, Branting m.fl.
Offentliga arbeten: Statyer och monument, Stadshuset Djurgården, Tegnérlunden, Norra Bantorget, Stadion Stockholm. Flera verk i Arboga, Uppsala, Älmhult m.fl. Fontän Birger Jarlsgatan, Stockholm. Porträttbyster Operan, Riksdagshuset och Konserthuset Stockholm.
Representerad på ett flertal museer i Sverige, Danmark (Glyptoteket) och Finland.
Verksam i Stockholm där hans ateljé nu är museum. Eldhs största verk är Brantingmonumentet utanför LO-borgen i Stockholm. Monumentet påbörjade han redan 1930, det kom på plats först tjugo år senare. Upp

 

Fönster från Villa Flora. (Marmorhallen)

"Avlägsna och omutliga voro de tre parcerna eller moirerna, som grekerna kallade dessa antikens nornor. Deras namn var Clotho, Lachesis och Atropos, vilka hade till uppgift att spinna, tvinna och klippa av människornas livsträd.

Clotho som höll sländan, rådde över födelsens ögonblick.
Lachesis bestämde över livstrådens händelser och skiften.
Atropos med sin sax och svarta slöja fastställde döden."

Tillverkat vid Svenska Glasmåleriaktiebolaget i Göteborg 1890 Upp  

 

Folke Truedsson (1913-1989), Spiral form,1979

Spiral form,1979 Spiral form,1979

Född: 1913 i Kristianstad Död: 1989    Läs mer om honom
Utbildning: Konstakademien i Stockholm 1939-40 och debuterade 1957.
Övrigt: Ett av hans största arbeten är en 100m2 stor vägg i Radiohuset på Gärdet i Stockholm. Under studietiden var hans formspråk sargat och expressivt, naturligtvis påverkat av tidsandan under 2:a världskriget och ödeläggelsen av vår värld. Senare blev det mjukare och mer abstrakt. I hans skulptuer finner vi nu abstraktioner av naturens former,snäckor och musslor. Ibland reser sig skulpturen som förstenade naturformer, resliga som gotikens katedraler. Ibland öppet, ibland slutet likt formen av en kärna med skal. I alla hans verk finns idén om abstraktionen som uttryck för balans och harmoni. På senare år bodde Truedsson i Schweiz för att vara nära de Italienska marmorbrotten och bronsgjuteriet på gränsen mellam Italien och Schweiz, där många av hans verk gjöts.
Offentliga arbeten: Horisontal formation i Jönköping. Truedsson har utfört många monumentala arbeten i offentlig miljö. Ett av hans mest kända är trapphallsväggen i Radiohuset i Stockholm. Upp

 

Key-Åberg, Gudrun,
akryl på duk, 1978, (120x120 cm)

Key-Åberg, Gudrun, akryl på duk, 1978 Key-Åberg, Gudrun, akryl på duk, 1978

Född: 1925 i Grums, Värmland

Gudrun Key Åbergs målningar tonar fram ur en helt personlig fantasi-och föreställningvärld. Symbolerna/tecknen, "gurkor","taggar", "vågor","älgar", är inte direkt tydbara. Hennes tavlor ser ut som en terapeutisk uttrycksprocess. Hennes skapande är ett oavbrutet förvandlande, naturligt och ofrånkomligt som en födelseprocess, smärtsamt kanske men självfallet. Bilderna är mycket klara, gärna brutalt tydliga. Men i sin fortskridande bildalstring respekterar konstnärinnan inga gränser. Hon transformerar ständigt någonting till något annat. Det är en värld av tillblivelse och övergångar i alla riktningar. Varje bild är ett ögonblick, fångat och förenat till tidlöshet. Det är på gång en objektiv konst och en strängt personlig. Bilden står fri som gestaltning hur subjektiv den än är koncipierad. Den finns där som konstnärlig verklighet, påtaglig, obestridlig, också om den inte äger någon motsvarighet i sinnevärlden. Upp

 

Lars Englund (f 1933),
Form som hänger ned från taket

Form som hänger ned från taket Form som hänger ned från taket

Lars Englund (f 1933) skapar en bild av naturen och elementen med teknikens hjälp. Att uppleva Lars Englunds verk är som att röra sig i en tät skog av tång. Stora gallerliknande former hänger ned från taket. Åskådaren är fången i tät växtlighet, ovisst om på havets botten eller på jordens yta. Växandet har ingen gräns vare sig i tid eller rum.
Mottot för Lars Englund arbete har under många år varit "Pars pro toto", delen för helheten.
Han är en mystiker som söker sig inåt, bortom människan och naturens synliga former för att återfinna grundmönstren. Hans former kan sedan hopfogas i vilken skala och vilken ordning som helst. Av konstnären själv syns intet. Elementen i Lars Englunds verk är inte framställda hantverksmässigt utan industriellt. De flätade linor som är materialet i vårens utställning är sålunda gjorda vid University of Delaware och framställda av kolfiber.
Lars Englund är en karakteristiskt företrädare för de konstnärer i vår tid som rivaliserar med naturen genom att försöka återfinna dess grundmönster och avslöja hemligheten i dess uppbyggnad. Upp

 

Helena Norsell, Cirkus olja, 1986 (97x118cm)

Helena Norsell, Cirkus olja Helena Norsell, Cirkus olja

 

Ann Makander (född 1954),
Surr. Akryl, 1995 (120x120 cm)

Ann Makander (född 1954), Surr. Akryl, 1995 Ann Makander (född 1954), Surr. Akryl, 1995

Utbildning: Studier vid Konsthögskolan i Stockholm 1978-84
Övrigt: Makanders geometriska figurer bildar ofta ett intrikat flätverk som utgår från enkla formelement. Hennes rytmiskt verkande bilder uppvisar ett sinne för upprepningar i färgtoner, olika sätt att åstadkomma en rörelse i färgen möjlig att uppleva på ett oändligt antal sätt. Det finns en lekfullhet i de labyrintiska former som kan upplevas än nära, än långt borta. Ett växelspel mellan yta och djup, en ständig rörelse av former som träder fram och tillbaka.
Offentliga arbeten: Kastanjeskogen, televerket i Haninge, Sommar och vinter, väggmålningar till Umeå flygplats, Golvintarsia i natursten till Skövde stadshus, Genomskärningar, 5 laminerade glasdörrar till Centralsjukhuset i Kristianstad, m.fl.
Representerad: Musee des Arts, Cholet, Frankrike, Arkivmuseet i Lund, Statens konstråd samt ett antal kommuner och landsting. Upp

 

Lennart Rodhe, Färglitografi, 1972 (70x52 cm)

Lennart Rodhe, Färglitografi, 1972 Lennart Rodhe, Färglitografi, 1972

Tecknare, grafiker
Född: 1916 i Stockholm
Utbildning: E. Berggrens målarskola, Tekniska skolan, i Köpenhamn, akademien i Stockholm, studiresor i flera länder, professor vid akademien i Stockholm 1958-1968.
Övrigt: Lennart Rodhe är en centralgestalt inom den svenska modernismen. Han målar nonfigurativt i en konkret stil och i friska färger. En stark drivkraft hos Rohde har varit nyfikenheten på olika material, format och tekniska lösningar. Inte minst i de offentliga utsmyckningarna har han fått möjligheter att utnyttja sin experimentlust. Inspiration till bilderna hämtar han ofta ute i naturen. Han är rikligt representerad på våra viktigaste museer.
Offentliga arbeten: Vägg i glaserade tegel för Östersunds posthus, dekor till Lidholms och b. Åkessons balett"Riter", m.fl.
Representerad: Norrköpings museum, Moderna museet Stockholm. Upp

 

Björn Wessman, Akryl på duk, 1983 (125x175 cm)

Björn Wessman, Akryl på duk, 1983 Björn Wessman, Akryl på duk, 1983

Född: 1949 i Hässleholm, Skåne
Utbildning: Konstakademien i Stockholm 1976-81
Övrigt: Landskapsmålare är ett epitet som fått följa med konstnären Björn Wessman från början av hans konstnärliga karriärLandskapet och naturen har ständigt varit återkommande motiv i varierande former.
Tidigt på 80-talet, med samlade intryck från en resa i Japan, började Wessman måla poetiskt färgrika målningar med höga färger och tät komposition. Han målade också akvareller, med sköna och temperamentsfyllda kalligrafiska tecken. Efter att ha flyttat hem till den skånska landsbygden från Stockholm, vände han sig till den nordiska mytologin i sina målningar. Hans palett med färger och toner djupnade och mörknade till den nordiska naturens färgskalor. Wessmans målningar hade ofta figurativa inslag men var ändå mer abstrakta än realistiska. I hans verk balanserade kalla mot varma färger, våldsamhet mot stillhet, mörker mot ljus. Björn Wessmans senare bilder i olja visar ofta upp explosiva landskapelser.
Offentliga arbeten: Sahlénhuset, Telia, Länsförsäkringar Fjärde AP-fonden Tomteboda Postterminal / samtliga med placering i Stockholm Hishults Konsthall
Representerad: Moderna Museet Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Bildmuseet Umeå, Norrköpings Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Linköpings Konstmuseum, Kristianstads Museum, Fredrik Roos samling. Upp

 

Lennart Gram (1910-1996),
Färglitografi (44,5x59,5 cm)

 

Född: 1910 i Vindeln. Död: 1996
Utbildning: Studerade på Otte Skölds målarskola samt i Paris, resor i Frankrike, Spanien och Italien.
Övrigt: Har målat porträtt samt figursaker i olja. Kvinnostudier, fågelbilder, stilleben med ibland allegorisk karaktär.
Offentliga arbeten:
Representerad: Nationalmuseum Stockholm, Malmö museum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Bibliotheque Nationale Paris, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett DDR, Atenèum i Helsingfors, Listasafn Islands Reykjavik m fl.

Upp

Språk