Lokaler och tillgänglighet Ringarum

Lokaler och tillgänglighet Ringarum

Biblioteket ligger i skolans lokal och är ett integrerat folk- och skolbibliotek.

Det finns en hiss upp till bibliotekslokalen.

Språk