Läsglimtar

Händer över ett tangentbord.

Biblioteket - Minska den digitala klyftan

På biblioteket kan du låna datorer och få en datorhandledning för att kunna lära dig ännu mer om det digitala. Hur arbetar biblioteket för att bidra till den digitala folkbildningen?

Människor idag vill lära sig mer om tekniken och en av anledningarna till det kan vara att många samhällstjänster håller på att digitaliseras. Utbudet på biblioteken har till stor del även det blivit digitalt. Det går exempelvis att låna film som strömmas via nätet eller att låna e-böcker. 
Biblioteken ska enligt bibliotekslagen verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet.
Vill du använda bibliotekets e-tjänster eller få tips och råd på hur du söker på internet? Hur fungerar egentligen e-tjänsterna? På biblioteken kan du få handledning för att komma igång med din dator eller lära dig om hur det digitala fungerar. En del av Götabiblioteken har startat digitala verkstäder medan andra har handledning som går att boka men också i form av drop-in. Syftet är att inspirera besökarna till att bli mer digitalt aktiva och därmed bli mer delaktiga i samhället. 
Hur man ska komma igång med sin surfplatta, dator eller telefon kan man också få hjälp med  bland annat genom Teknikhjälpen på Linköpings stadsbibliotek eller DigidelCenter på Motala bibliotek.
Fler bibliotek i Östergötland har liknande tjänster, till exempel Norrköpings stadsbibliotek och Kinda bibliotek. 

År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar vi demokratin under hela året. Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen.

#demokrati100

Den stora skrivboken | Beviset | Den tredje lögnen av Agota Kristof

Sommarens första boktips är en serie på sju ganska tjocka böcker, men så har vi ju hela sommaren framför oss.

Den gamle och havet av Ernest Hemingway.

En tappar uppfattning om tid och rum och blir ett med mannens kamp.

Monstret i skogen av Jonna Björnstjerna

En riktig mysrysare med djup för de allra minsta.

Amerikansk jord av Jeanine Cummins

En aktuell bok om människor på flykt.

De sju systrarna bokserie av Lucinda Riley

Sommarens första boktips är en serie på sju ganska tjocka böcker, men så har vi ju hela sommaren framför oss.