Regler som gäller på Mjölbys bibliotek

Regler som gäller på Mjölbys bibliotek

Det är gratis att skaffa lånekort, bara du har med dig giltig legitimation. Barn kan få eget lånekort från och med det år de fyller 6 år, bara vårdnadshavare skriver på en förbindelse. För att lånekortet ska gälla måste du skriva ditt namn på kortets baksida. Du har då avtalat med biblioteket att följa våra låneregler:

Du har ansvar för ditt lånekort och för de lån som görs på ditt kort. Lånekortet är personligt. Det betyder att du inte får ge det till någon annan. Om du tappar bort ditt lånekort ska du tala om det på biblioteket så fort som möjligt. Biblioteket spärrar då ditt lånekort så att ingen annan kan använda det. Du får betala 10 kronor för att få ett nytt lånekort. Det är gratis att låna och reservera alla typer av medier (böcker, ljudböcker, tidskrifter, filmer, musik, noter, spel med mera) som finns på biblioteken i Mjölby kommun och på biblioteken i Östergötland och Tranås. Åldersgräns för lån av konsollspel och film är 15 år.

När du lånar en bok får du ett kvitto där det står när du senast ska lämna tillbaka boken. Lånetiden är normalt 28 dagar, men bara 14 dagar om det är kö. Lånetiden för film är 7 dagar. Om du vill låna en bok som inte finns på biblioteken i Östergötland kan vi oftast fjärrlåna boken från något annat bibliotek i Sverige. Det kostar ingenting.

Bästa biblioteksbesökare!

För allas trivsel, följ våra enkla regler:

  • Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal.
  • Du får inte dricka alkohol eller vara berusad i biblioteket.
  • Följ reglerna för Internetanvändning.
  • Ställ tillbaka möbler om du flyttat på dem.
  • Fotografering/filmande och annan inspelning kräver tillstånd.
 

Den som bryter mot reglerna kan komma att avvisas från biblioteket. Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor eller om du upplever att reglerna inte följs!
Tack för hjälpen / Bibliotekspersonalen på Mjölby bibliotek

 

Dear library user,

For the everyone’s convenience and comfort, please follow our simple rules:

  • Be considerate and respectful to visitors and staff.
  • It is not allowed to drink alcohol in the library, and you may not be in the library while intoxicated.
  • Follow the rules for Internet usage.
  • If you have moved any furniture, please return it to its rightful place.>
  • Photographs/videos and other recordings may only be taken with permission.


If you break the rules you may be asked to leave the library. Please don’t hesitate to contact the staff if you have any questions or if you feel that these rules are not followed.
Thank you for your help/ The library staff at Mjölby bibliotek

Språk