regler odeshog

regler odeshog

Lånekort

För att skaffa lånekort behöver du legitimera dig. Barn kan ha eget lånekort från sex års ålder. Utlämnande av lånekort görs endast om barnet har sällskap av vårdnadshavare som kan visa giltig legitimation. Lånekort eller legitimation och pinkod ska medföras vid lån av bibliotekets material och vid bokning av datorer.

Registrera dig som ny låntagare hos oss. Detta gör du genom att fylla i ansökningsformuläret Ny låntagare.  

Stadsbiblioteket använder enbart dina personuppgifter för administration (10 §, PuL).


Dina skyldigheter som låntagare          

Lånekortet är en personlig värdehandling och får ej överlåtas.
Den som registrerat sig som låntagare ansvarar för:

 • allt som lånas på kortet.
 • att lånade medier blir säkert återlämnade till valfritt Götabibliotek, dvs Östergötlands kommunbibliotek samt Tranås kommunbibliotek.
 • att allt som lånas återlämnas i rätt tid och i oskadat skick.
 • att betala eventuella övertidsavgifter inom två månader från det att skulden uppstått.
 • att förstörda och förkomna medier ersätts enligt bibliotekets taxa.
 • att omgående anmäla förlorat lånekort till valfritt Götabibliotek. För att skaffa ett nytt lånekort behöver du legitimera dig. 
 • att hålla sig informerad om gällande låneregler.


Spärr av lånekort

Kortet spärras vid skuld på 150 kr och däröver eller när 2:a krav skickas.
Obetalda skulder går till inkasso.
För barn upp till 18 år är målsman ansvarig.

 

Lån på eget ansvar     

Observera att biblioteket ej ansvarar för skador som kan uppstå på egen utrustning vid användning av lånade medier som CD-skivor, CD-rom och DVD. 


Lånetid

Normal lånetid 4 veckor
Tidskrifter, tv-serier, fack- och musikfilm   2 veckor
Spelfilm, dokumentärer och 7-dagarslån  1 vecka
Bokcirkelpåse 42 dagar

Det går att låna om alla medier förutom 7-dagarslånen. En titel som är reserverad har två veckors lånetid och går inte att låna om.

Du måste vara 15 år för att låna film och TV-spel.
Det går att ha max fyra samtidiga lån av TV-spel.


Bästa biblioteksbesökare!

För allas trivsel, följ våra enkla regler:

 • Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal.
 • Äta och dricka får man göra i vår tidningsavdelning.
 • Du får inte dricka alkohol eller vara berusad i biblioteket.
 • Följ reglerna för Internetanvändning.
 • Ställ tillbaka möbler om du flyttat på dem.
 • Fotografering/filmande och annan inspelning kräver tillstånd.
 • När det är meröppet släpp inte in någon annan med ditt kort.

Den som bryter mot reglerna kan komma att avvisas från biblioteket. Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor eller om du upplever att reglerna inte följs!
Tack för hjälpen / Bibliotekspersonalen på Ödeshögs bibliotek

 

Dear library user,

For the everyone’s convenience and comfort, please follow our simple rules:

 • Be considerate and respectful to visitors and staff.
 • You can eat and drink in our newspaper department.
 • It is not allowed to drink alcohol in the library, and you may not be in the library while intoxicated.
 • Follow the rules for Internet usage.
 • If you have moved any furniture, please return it to its rightful place.>
 • Photographs/videos and other recordings may only be taken with permission.
 • When it's “meröppet” do not let someone else in with your card.


If you break the rules you may be asked to leave the library. Please don’t hesitate to contact the staff if you have any questions or if you feel that these rules are not followed.
Thank you for your help/ The library staff at Ödeshög bibliotek

Språk