Regler Tranås

Regler Tranås

För att låna böcker, ljudböcker, musik, spel, filmer mm och gå in på våra databaser hemifrån behöver du ett lånekort och en pinkod. Är du ny låntagare? Registrera dig här för nytt lånekort.

För att få ett lånekort måste du visa legitimation. 
Barn får skaffa lånekort från det år då de fyller 7 år. Barn under 18 år måste ha målsmans underskrift för att få sitt första lånekort. Fråga efter ansökningsblankett i lånedisken.
Borttappat lånekort måste anmälas till biblioteket. Nytt kort kostar 10 kr.
Anmäl ändrad adress, telefonnummer och namn i bibliotekets lånedisk eller ring biblioteket tfn. 0140-682 00 

Ansvar för lån

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det betyder att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet. Du som undertecknat kortet är ansvarig för:

 • att allt som lånas lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick
 • att ersätta förstörda och borttappade böcker eller annan media
 • att meddela om du ändrat namn, adress och telefonnummer

Målsman är ansvarig för barn upp till 18 år

Lånetid

Lånetiden finns på ditt lånekvitto. Den är normalt 4 veckor för böcker, men andra lånetider kan till exempel gälla:

 • 14 dagar   Tidskrifter
 • 14 dagar   DVD
 • 14 dagar   Reserverat material

Avgifter

 • Ersättning för förlorat lånekort: 10 kr
 • Förseningsavgift för 10-dagarlån, vuxen-DVD och spel: Från 16 maj 2022 till 16 maj 2023 testar vi att slopa våra förseningsavgifter.
 • Förseningsavgift för övrig vuxenmedia: Från 16 maj 2022 till 16 maj 2023 testar vi att slopa våra förseningsavgifter.

Borttappat eller förstört material ersätts med ett schablonbelopp eller i vissa fall med återanskaffningsvärdet :

 • 300 kr  Vuxenbok
 • 100 kr  Barnbok
 • 100 kr Pocketbok
 • 300 kr  Ljudbok vuxen
 • 100 kr Ljudbok barn
 • 150 kr  Musik-CD
 • 30 kr CD-häfte
 • 10 kr CD-omslag
 • 400 kr  TV- och PC-spel
 • 400 kr  DVD
 • 50 kr Tidskrift
 • Språkkurser och dyrare och svårersättliga media ersätts med återanskaffningsvärde.
 • För inlånat material från andra bibliotek gäller taxorna från det utlånande biblioteket.

Försenade lån

När lånetiden går ut skickar biblioteket en påminnelse. Om boken därefter inte återlämnas inom 2 veckor spärras lånekortet för fortsatta lån tills allt försenat material lämnats tillbaka.

PIN-kod

Till lånekortet kan du koppla en PIN-kod på fyra siffror. Med PIN-koden kan du låna om och reservera material via bibliotekets katalog. Du kan också låna via den automatiska utlåningen med lånekortsnummer eller personnummer och din PIN-kod. Din pinkod är personlig.

Omlån

Du kan förlänga lånetiden tre gånger om boken inte är reserverad av annan låntagare.
Du kan låna om på bibliotekets hemsida eller genom att ringa biblioteket, telefon 140-682 00.

Reservation

Om boken du söker är utlånad, kan du reservera den från bibliotekets hemsida med hjälp av din PIN-kod. Biblioteken inom Göta har gemensam reservationskö. Ibland är köerna långa men ofta går det snabbt att få boken, eftersom det finns många exemplar. Du får ett meddelande via SMS, e-post eller vanlig post, när boken kommit. Boken kan hämtas inom en vecka.

Dataskyddsförordningen

Med hänvisning till GDPR, Dataskyddsförordningen samtycker låntagaren till behandling av lämnade uppgifter. Med behandling avses insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning av register. Samtliga uppgifter behandlas med sekretess.

Ordningsregler

 • Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal
 • Anpassa ljudnivån till omgivningen – gäller även datorer och mobiltelefoner
 • Alkohol och droger får inte nyttjas i bibliotekets lokaler
 • Du får inte vara påverkad eller uppträda berusad i biblioteket
 • Respektera bibliotekets datorregler

Biblioteket är en plats för alla; där vi alla kan trivas, oavsett om vi kommer hit för avkoppling, studier, lån eller annat.

Du är välkommen att kontakta personalen om du har frågor eller om du upplever att ordningsreglerna inte följs.

Den som bryter mot reglerna kan komma att avvisas från biblioteket.

Regler vid datorerna

 • Inget mat eller dryck här
 • Pornografiskt, rasistiskt och olagligt material är förbjudet
 • Mobbning, rasism och könsdiskriminering är förbjuden
 • Respektera upphovsrätten
 • Installering av spel eller program på datorerna är inte tillåten

Den som bryter mot reglerna kan bli avstängd.

Språk