Tillgänglighet

Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vår leverantör Axiell och vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats

Götabiblioteken står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.gotabiblioteken.se om inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till Göta Webbredaktion.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du kontaktar oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)

  • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)

  • Bilder i "fokusrutor" saknar alt-text (WCAG A 1.1.1)

  • Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)

  • Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)

  • Formulär fungerar inte helt korrekt med skärmläsare (WCAG A 2.5.3, 4.1.2)

  • Rubriknivåer har inte alltid semantiskt korrekt ordning(WCAG A 2.4.6)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q3 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Götabiblioteken åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Vår leverantör Axiell meddelar att kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och de kommer inte att kunna göra detta under 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har försökt följa WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning från oberoende organisation, men med hjälp av digitala verktyg och personer med funktionsvariationer.

www.gotabiblioteken.se publicerades 1 mars 2023.

Redogörelsen uppdaterades 1 mars 2023.

Språk