Släktforskardatorer på Norrköpings Stadsbibliotek

Släktforskardatorer på Norrköpings Stadsbibliotek

Du bokar släktforskardator under den vanliga datorbokningen

Dator 26:

Arkiv Digital (AD OnLine) Historiska källmaterialet i färg. Kyrkböcker, rullor, bouppteckningar, folkräkningar, Befolkningen i Sverige 1820-1947. Svenskar i USA 1940, Flygfotografier, Polisunderrättelser mm.

Riksarkivets digitala forskarsal Innehåller både databaser och inskannat material.

Skannat material: Kyrkoarkiv, Mantalslängder för perioden 1642 – 1820, Födda, vigda döda (SCB), Generalmönsterrullor, Rullor, Riksregistraturet, Landskaps-handlingar, Älvsborgs lösen 1571, Jordeböcker, Frigivna straffarbetsfångar mm.

Databaser: Folkräkningarna år 1880, 1890, 1900, 1910. samt för några län 1860, 1870, 1930. Bouppteckningsregister för några län, Sjömansdatabas, Brevdatabas mm.

SVERIGES DÖDBOK 1830–2020, version 8: Innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige mellan 1830 och 2020. 

BEGRAVDA I SVERIGE 2 Skivan innehåller drygt 6 400 000 begravda på 3 000 kyrkogårdar. Majoriteten av posterna är från 1800-2000-talet. Till vissa av kyrkogårdarna finns också kartor.

SOLDATREGISTRET Uppgifter om indelta soldater i svenska indelningsverket, från 1600-talets slut till 1901.

SLÄKT OCH HÄVD, Register till artiklar i tidskriften Släkt och hävd 1950–99.

SÖDERSKIVAN "Söder I våra hjärtan" Fakta om samtliga personer som bott på Södermalm i Stockholm under åren 1878–1926. Den bygger på rotemanssystemet, en sorts mantalsskrivning som förekom i Stockholm parallellt med kyrkobokföringen. Innehåller också fotografier och kartor.

HISTORISKA KARTOR (Lantmäteriet).

KUGELBERG. Tidningsnotiser från 1880-talet och några år in på 1900-talet.

ROTEMANNEN 3. Alla som bodde i Stockholm 1878-1926 är med i denna databas.

Dator 27:

Arkiv Digital (AD OnLine), Historiska källmaterialet i färg. Kyrkböcker, rullor, bouppteckningar, folkräkningar, Befolkningen i Sverige 1820-1947. Svenskar i USA 1940, Flygfotografier, Polisunderrättelser mm.

Riksarkivets digitala forskarsal, Innehåller både databaser och inskannat material.

Skannat material: Kyrkoarkiv, Mantalslängder för perioden 1642 – 1820, Födda, vigda döda (SCB), Generalmönsterrullor, Rullor, Riksregistraturet, Landskaps-handlingar, Älvsborgs lösen 1571, Jordeböcker, Frigivna straffarbetsfångar mm.

Databaser: Folkräkningarna år 1880, 1890, 1900, 1910 och 1930 (SCB) samt för några län 1860, 1870 och 1910, Bouppteckningsregister för några län, Sjömansdatabas, Brevdatabas mm.

SVERIGES BEFOLKNING 1880, 1890, 1900, 1970, 1980, 1990, 2000.

SVERIGES DÖDBOK 1830–2020, version 8: Innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige mellan 1830 och 2020.

EMIBAS, Persondata om 1,1 miljoner emigranter från 2.300 församlingar.

EMIGRANTEN POPULÄR, Uppgifter om 1,4 miljoner emigranter till Nordamerika och andra länder. Flera andra databaser bl a göteborgare och värmlänningar som emigrerat, sjömän som försvunnit utomlands, utdrag ur passjournaler.

SMEDSKIVAN 11, Person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst 1700-talet. Cirka 250 000 personer.

VALLONSKIVAN 6, Innehåller antavlor för nästan 120 vallonsläkter, omfattande cirka 120 000 personer födda på 1600-talet fram till och med 1910.

HISTORISKA KARTOR (Lantmäteriet).

Dator 28:

Arkiv Digital (AD OnLine), Historiska källmaterialet i färg. Kyrkböcker, rullor, bouppteckningar, folkräkningar, Befolkningen i Sverige 1820-1947. Svenskar i USA 1940, Flygfotografier, Polisunderrättelser mm.

Riksarkivets digitala forskarsal, Innehåller både databaser och inskannat material.

Skannat material: Kyrkoarkiv, Mantalslängder för perioden 1642 – 1820, Födda, vigda döda (SCB), Generalmönsterrullor, Rullor, Riksregistraturet, Landskaps-handlingar, Älvsborgs lösen 1571, Jordeböcker, Frigivna straffarbetsfångar mm.

Databaser: Folkräkningarna år 1880, 1890, 1900, 1910 och 1930 (SCB) samt för några län 1860, 1870 och 1910, Bouppteckningsregister för några län, Sjömansdatabas, Brevdatabas mm.

SVERIGES BEFOLKNING 1880, 1890, 1900, 1970, 1980, 1990, 2000.

SVERIGES DÖDBOK 1830–2020, version 8: Innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige mellan 1830 och 2020.

SOLDATREGISTRET, Uppgifter om indelta soldater i svenska indelningsverket, från 1600-talets slut till 1901.

INDIKO, Uppgifter ur kyrkobokföringen för S:t Olai församling i Norrköping, församlingar i Linköpings och Åtvidabergs kommun, samt material från Sundsvalls- och Skellefteåområdena.

SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON, Innehållet i 29 bokvolymer personhistoria A – Rettig, med fritextsökning.

ROTEMANNEN 3. Alla som bodde i Stockholm 1878-1926 är med i denna databas.

HISTORISKA KARTOR (Lantmäteriet).

 

 

Språk