Symbolstöd

Symbolstöd

Symbolstöd innebär att texten förstärks av bilder eller symboler. Att kommunicera med hjälp av bilder och symboler kallas ofta Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Tre metoder av symbolstöd

[Att använda symboler som ord - tre symbolsystem.]

Bliss

Bliss är ett system av symboler där ord och begrepp representeras av bilder i stället för av bokstäver. Blissystemet innehåller många symboler och grammatiska tecken, som gör att det går att bilda fullständiga meningar. Systemet ger möjlighet att uttrycka många ord och att säga i princip det man vill, genom att kombinera ord till meningar.

Piktogram

Piktogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Varje symbol står för ett ord eller begrepp. Piktogram är för dem som behöver kommunicera med bilder.

Widgit

Widgit är ett system av symboler i färg och svartvitt. Det är logiskt och konsekvent uppbyggt med symboler som är lätta att förstå och lära in. Widgitsymboler används framförallt för att träna läs- och skrivförmågan hos barn och unga med tal- och språkstörning.

Språk