Turlista jämna veckor

Turlista jämna veckor våren 2023

9/1-30/6

Måndag

16.10-16.40 Ringstorp (Busshållplatsen)
16.50-17.10 Örtomta (Kyrkebyvägen)
17.50-18.30 Askeby (Askeby skola)
18.50-19.40 Harvestad (Nybrovägen/Anemongränd)

Tisdag

16.00-16.30 Björkeberg (Busshållplatsen)
17.00-17.30 Rappestad (Kyrkan)
17.45-18.15 Gällstad Lundby (Lundbyringen)
18.30-19.30 Vikingstad (Återvinningsstationen vid Missionskyrkan)

Onsdag

16.20-16.50 Vårdnäs (Kyrkan)
17.30-18.15 Brokind (Sandviksv./Melskogsv.)
18.50-19.30 Nykil (Busshållplatsen vid skolan)

Torsdag

16.00-16.25 Östra Harg (Kyrkan)
16.40-17.00 Skälv (Rystadbuss garage)
17.30-18.00 Rystad (Emil Liedgrens väg)
18.15-18.50 Tallboda (Stormvägen vid Ekdungeskolan)
19.10-19.45 Ekängen (skolan)

Fredag

15.15-15.45 Bänorp (besöks v. 4, 8, 12, 16, 24)
15.00-15.30 Bjäsäter (besöks v. 2, 6, 10, 18, 22, 26)
15.45-16.00 Södra Hult (besöks v. 2, 6, 10, 18, 22, 26)
16.30-17.00 Sandvik (besöks varje jämn vecka)
17.15-17.45 Berg (besöks varje jämn vecka)

Språk