Utbildning och forskning

Utbildning och forskning

Person som läser ur en bok

Biblioteket- Utbildning och forskning

Några av de viktiga uppgifterna i bibliotekets demokratiuppdrag är beskrivet i bibliotekslagen: Biblioteken ska främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning. 


Det finns ett en stor samling av källor både fysiska och digitala som du har tillgång till genom biblioteken.

I begreppet Medie- och informationskunnighet, MIK, ingår källkritik, något som blivit allt viktigare att kunna i det enorma flöde av information, desinformation och åsikter som förekommer på internet. Biblioteken kan hjälpa till att öka kunskapen om hur man använder källkritik och orienterar sig i detta flöde, liksom att ge information om hur detta sprids på internet, hur fejkade nyheter kan se ut och vad man kan göra för att skydda sig mot dataintrång. 

På biblioteken kan du hitta det mesta du behöver för att kunna bedriva studier. En studieplats, tillgång till internet, tryckta och digitala källor, med mera.

Om du vill fördjupa dig i något ämne, utforska din bygds historia eller läsa internationella dagstidningar har biblioteken olika möjligheter. Det finns lokalhistoriska samlingar på alla Götabibliotek bestående av böcker, tidskrifter, årsböcker, småskrifter och annat tryckt material med anknytning till Östergötland.

Biblioteken arbetar med att digitalisera  de tryckta samlingarna för att de ska bli åtkomliga för fler.
Det finns också databaser som är gemensamma, till exempel Pressreader (svenska och internationella dagstidningar), Alex (ett lexikon om författare från hela världen) och släktforskningsprogram. 

Språk