Boxholms bibliotek

Välkommen till oss!

Kontaktinformation

Evenemang på biblioteket

Laddar

Tjänster på biblioteket

Allmänna kommunikationer

Boxholms bibliotek ligger i kommunhuset på Storgatan 20. 

Biblioteket

Biblioteket ligger på entreéplan i kommunhuset. I huset finns också reception. Denna passeras på vänster sida efter entrén, innan man når fram till lånedisken och bibliotekets lokaler.  Ledstråk saknas. Hörslinga finns.

Bokinkast

Lucka för återlämning av böcker finns utvändigt, till vänster om entrén, på en meters höjd.

Datoranpassningar

Saknas.

Entré

Entrévägen är fri från nivåskillnader och är i stort sett horisontell. Entrédörren har automatisk dörröppnare och glasytorna är tydligt markerade. Entrén består av 2 dörrar med ett vindfång emellan.

Parkering 

Tillgängliganpassad parkering finns i anslutning till biblioteket. Skyltar informerar om huvudentrén.

Toalett

Vår allmänna toalett är tillgänglig för alla och är belägen bredvid biblioteksdisken. Den är även utrustad med skötbord.

Utrustning och hjälpmedel

Datorer och skrivare. Utrustningen går endast att låna för användning i biblioteket.

Hörslinga

Vi använder hörslinga vid större program.

Informationsdisken

Är belägen rakt fram till höger från entrén sett.

Läsglasögon

Vi lånar ut läsglasögon.

Lättläst, storstilta böcker och talböcker

Hyllor för lättlästa böcker finns tillgängliga i biblioteket. Vi erbjuder lättlästa böcker för både unga och äldre, med olika svårighetsgrad för att passa den nivå man själv finner lämplig. Även storstilta böcker finns i vårt utbud, dessa passar personer som har svårigheter med att läsa den mindre textstorlek som är typisk för många böcker. Vi erbjuder även ett utbud av talböcker. Ta kontakt med personalen vid biblioteksdisken för att få information och hjälp med detta.

Språk

Vi som jobbar här talar alla svenska och engelska. Någon av oss talar ungerska, serbokroatiska och franska.

Max 100 personer i biblioteket samtidigt.

Wifi:

Wifi-namn: its-public
För att ansluta krävs att man godkänner våra användarvillkor.

Lokaler utöver biblioteket:

Attebomsrummet – mindre konferensrum, max 12 personer. Rummet bokas via kontakt med biblioteket.

Kopiering och utskrift

Kopieringsmaskin finns i anslutning till informationsdisken. Maskinen går även att använda till att skanna dokument som skickas till e-mail.

Priser för utskrifter:

  • Kopia/Utskrift Svartvit - 1kr/sida
  • Kopia/Utskrift Färg - 2kr/sida
  • Laminering A4 - 5kr/papper
  • Laminering A3 - 7kr/papper
  • Scanning - gratis

Kontant eller Swish-betalning

Prices for prints:

  • Copy/Print black and white - 1 SEK/page
  • Copy/Print color - 2 SEK/page
  • Lamination A4 - 5 SEK/paper
  • Lamination A3 - 7 SEK/paper
  • Scanning – free

Cash or Swish payment

Självservice

Mellan kl.08-10 måndag-fredag har vi öppet för självservice. Under denna tid finns vi i personalen inte tillgänglig men biblioteket står ändå öppet för allmänheten.

Fika

Det finns kaffeautomat för varm dryck. 5 kr/dryck.

Maja Markhouss

Bibliotekschef

Tel: 0142-895 41
Mobil: 072-464 70 40
E-post: maj-britt.markhouss@boxholm.se
Ansvarsområde: Verksamhetsutveckling, vuxenprogram, inköp vuxenlitteratur, fjärrlån, bibliotekssystem, lokalhistoria, tidskrifter.

Erika Horvat

Barnbibliotekarie
Tel: 0142-895 43
E-post: erika.horvat@boxholm.se

Ansvarsområde: Barnverksamhet, inköp av barnlitteratur, samarbete med grundskola och barnomsorg. Kulturgaranti. Boken kommer.

Ulrica Edvinsson Sundin

Ungdomsbibliotekarie
Tel: 0142-895 44
E-post: ulrica.edvinsson-sundin@boxholm.se   

Ansvarsområde: Marknadsföring/webbansvarig, digital handledning, ekonomiadministration,  ungdomsverksamhet, mångspråk, film.

Yvonne Ekengren

Biblioteksassistent
Tel: 0142-895 42
E-post: yvonne.ekengren@boxholm.se

Ansvarsområde: Talböcker och tillgängliga medier.

Sök

Språk