eMedborgarveckan

Språk

Englishsuomisvenska
Logotyp för eMedborgarveckan 2020

eMedborgarveckan & Tänk säkert

Digitala anpassningar i vardagen har blivit än mer påtagligt med anledning av pandemin och i år visats sig bli alltmer betydelsefullt. Med detta blir digital delaktighet och tillgänglig offentlig digital service än mer viktig. Kampanjen eMedborgarveckan pågår mellan 5-11 oktober och runt om i hela Sverige sker aktiviter och satsningar för att främja ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet för alla. Götabiblioteken är självklart en del av detta.
 

eMedborgarveckan sammanfaller även med den återkommande informationssäkerhetsmånaden med temat Tänk säkert. En satsning som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen i samarbete med flera andra aktörer såsom Region Östergötland. Kampanjen är ett långsiktigt arbete med målsättningen att höja medvetenheten och kompetensen hos privatpersoner och företag för att säkrare hantera exempelvis lösenord, kortuppgifter och sin viktigaste information. Läs mer om informationssäkerhetsmånaden på MSB:s webbplats. 

 

Den 8 oktober kommer Karl Emil Nikka att hålla föreläsningen Bli säker. Den går att ta del både på plats i Linköpings stadsbiblioteks lokaler samt via Linköpings stadsbiblioteks facebooksida. Läs mer om säkerhetsexperten Karl Emil Nikka i följande intervju. Vi vill även tipsa om podden Tänk säkert på östgötska som ger dig konkreta tips för att göra din digitala vardag säkrare.

Poddavsnitten som kommer publiceras under veckan: 

5/10 Säkra dina lösenord gäst Karl Emil Nikka, säkerhetsexpert som vill göra världens datoranvändare säkrare
6/10 Fångas inte av nätfisket gäst Richard Rystedt, IT-säkerhetsansvarig på Region Östergötland
7/10 Fake news gäst Rickard Lundin, säkerhetschef Region Östergötland
8/10 Bedrägeri gäst förundersökningsledare Björn Goding från Polisen i Östergötland
9/10 Smarta saker gäst Daniel Karlsson, säkerhetssamordnare, Linköpings kommun

 

Vad händer under oktober?