Läsglimtar

Bibliotekarie till cykel på väg ut med bokpåsar

Biblioteket – Boken kommer och Take away

För att underlätta lite för de som vill låna och läsa böcker har flera bibliotek hemkörning av böcker och nu under pandemin gjort det möjligt att hämta reserverade böcker i bokpåsar.

Att biblioteken är tillgängliga för alla och även anpassat till användarnas behov är en självklarhet för dem som jobbar inom verksamheten. Biblioteken arbetar från bibliotekslagen som säger att verksamheten ska främja tillgången till litteratur. Så om låntagarna inte kan komma till biblioteket, får biblioteket komma till låntagarna. Samtidigt jobbar biblioteken utifrån lagen när det handlar om att ägna särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper.

För att underlätta för låntagare i riskgrupp kan man antingen hämta en bokpåse på biblioteket eller få medierna levererade hem till dörren. Verksamheten med hemleverans, ofta kallad Boken kommer, vänder sig exempelvis personer som är över 70 år eller som i pandemin tillhör en riskgrupp och som inte kan besöka biblioteken. Tjänsten är helt gratis för bibliotekets låntagare. Det går även att få till exempel talböcker hemkörda. 

Under pandemin har många bibliotek startat en utökad service med att kunna hämta sina reserverade böcker på biblioteken. Eftersom många inte har kunnat gå in i bibliotekslokalerna eller för att lokalerna varit stängda har personalen plockat ihop böckerna och lagt i påsar och ställt på lämplig plats utanför lokalerna. Till skillnad mot Boken kommer, kan alla låntagare använda sig av den möjligheten. Det kallas Take away och har blivit en mycket använd och uppskattad tjänst.

År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar vi demokratin under hela året. Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen.


#demokrati100

Monstret i skogen av Jonna Björnstjerna

En riktig mysrysare med djup för de allra minsta.

Amerikansk jord av Jeanine Cummins

En aktuell bok om människor på flykt.

De sju systrarna bokserie av Lucinda Riley

Sommarens första boktips är en serie på sju ganska tjocka böcker, men så har vi ju hela sommaren framför oss.

Biblioteket - Utmaningar och hot

Artikel 9 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.

Biblioteket - Utbildning och forskning

Artikel 8 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.