Källkritik

Källkritik

Är informationen korrekt? Idag är det lätt att gå vilse i det informationsöverflöd som finns. Det kan vara svårt att veta vilken information som är rätt och vilken källa som går att lita på. Här listar vi ett par bra webbsidor där du får hjälp med att bli mer källkritisk. 

Language