Lokaler och tillgänglighet på Åby Bibliotek

Lokaler och tillgänglighet på Åby Bibliotek

Lokalerna är lättillgängliga för rörelsehindrade. Det går att ta sig fram överallt med rullstol. Inga hissar eller trappor. Biblioteket har dörröppnare.

Language