Lokaler och tillgänglighet på Vilbergens Bibliotek

Lokaler och tillgänglighet på Vilbergens Bibliotek

Bibliotekets entré ligger längst bort mot centrumtorgets högra hörn från parkeringen räknat. Hela biblioteket ligger på entréplan och det finns inga trösklar. Låne- och informationsdiskarna ligger rakt fram från entrédörren.

Language