Taldagstidning och Talboken kommer

Taldagstidning och Talboken kommer

En taldagstidning är en tidning där en syntetisk röst läser upp för dig som har svårt att läsa tryckta tidningar

Language