Tecken som stöd

Tecken som stöd

Tecken som stöd används tillsammans med tal i kommunikation med hörande personer för att förstärka vissa begrepp och uttryck och underlätta språkförståelsen.

Language