Kuriositetskabinettet

Välkommen till nedre plan på huvudbiblioteket, där hittar du Kuriositetskabinettet med dess spännande föremål! Kuriositetskabinettet är en blandad samling föremål, som skänktes till biblioteket under 1600- 1800-talet.

Här finns märkvärdigheter som stenbitar från Josefs kornlador i Egypten och Trojas ruiner, kinesiska föremål hemförda av skeppspräster i Ostindiska kompaniets tjänst på 1700-talet och – inte minst – föremål som tillhört kända personer. Drottning Christinas luta och ett schatull som skänkts till kung Karl XII i Bender är några exempel på föremål med anknytning till kända personer.

Bland föremålen finns även nio äldre glober, den äldsta är en holländsk himmelsglob från slutet av 1500-talet.

Search the catalogue

Language