All our services

In our libraries you can do a lot of different things. Here we list what you can do and we tell you how it works.

Lättläst

På biblioteken finns lättlästa och mycket lättlästa böcker. Lättlästa böcker finns för både barn och vuxna.

Ny i Sverige

Lär känna landet och språket via biblioteket. Är du ny i Sverige? Då kan biblioteken hjälpa dig på flera sätt.

Punktskrift

För dig som har en synnedsättning finns det böcker med punktskrift, där du läser med fingrarna.

Storstil

Böcker med stor stil har extra stora bokstäver som gör det enklare att läsa för dig som inte ser så bra.

Symbolstöd

Symbolstöd innebär att texten förstärks av bilder eller symboler. Att kommunicera med hjälp av bilder och symboler kallas ofta Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Talböcker och Legimus

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text har rätt att låna och läsa talböcker.

Taldagstidning och Talboken kommer

En taldagstidning är en tidning där en syntetisk röst läser upp för dig som har svårt att läsa tryckta tidningar

Tecken som stöd

Tecken som stöd används tillsammans med tal i kommunikation med hörande personer för att förstärka vissa begrepp och uttryck och underlätta språkförståelsen.

Östgöta taltidning

Östgöta Taltidning är veckomagasin på CD eller på nätet för länets synskadade och för den som har svårt att läsa tryckt text.

Language