Låneregler och priser - Kinda

Language

Englishsuomisvenska

Allmänt

På biblioteket kan man gratis låna böcker, filmer och annat material som t.ex. storstilsböcker, lättläst litteratur, inlästa talböcker, samt fritt utnyttja annan information som t.ex. uppslagsverk, dagstidningar, tidskrifter, samhällsinformation, telefonkataloger över hela Sverige och lokala samlingar i Kinda-rummet. 
Det finns även möjligheter att bedriva släktforskning och boka dator med Internetuppkoppling.
 
Det går också att använda vår kopiator (avgifter, se nedan).
Vi hyr ut konferens/studierum, gymnastiksalar och utställningshall. Ring 0494-191 20 för bokning. 
På huvudbiblioteket i Kisa finns förvaltningen för fritid och kultur.

Lånebestämmelser

Lånekort

För att låna böcker, ljudböcker, musik, spel, filmer mm och gå in på våra databaser hemifrån behöver du ett lånekort. Lånekortet gäller på alla bibliotek som är med i Götabibliotekssamarbetet, alla kommuner i Östergötland samt Tranås. Du kan låna och lämna på vilket bibliotek du vill.

För att kunna få lånekort måste du kunna identifiera dig med legitimation eller annan id-handling. Lånekortet är en värdehandling som du är personligen ansvarig för.
Barn får skaffa lånekort från det år då de fyller 7 år. Barn under 18 år måste ha målsmans underskrift för att få sitt första lånekort. Fråga efter ansökningsblankett i lånedisken.

Förlorar man sitt kort skall man omedelbart anmäla det till biblioteket. Uppge också eventuella adressändringar. Kortet är gratis men det kostar 10:- om man förlorat det och vill ha ett nytt kort. Är man under 15 år kan man gratis förnya kortet.
Man kan få en s.k. PIN-kod, så att man på sin dator kan se vilka böcker man lånat och göra omlån. 

För låntagare som använder annat lånekort än Kinda Biblioteks, gäller bibliotekets regler i och med att man skrivit in sig som låntagare.

Den som undertecknat lånekortet ansvarar för allt som lånas på kortet:

  • att lånade medier vid återlämning tas om hand av personalen
  • att allt som lånas återlämnas i rätt tid och i oskadat skick
  • att för icke i tid återlämnade lån betala · att förstörda och förkomna medier ersätts enligt bibliotekets taxa
  • att meddela namn och adressändring
  • att omgående anmäla förlorat lånekort för att förhindra att obehörig utnyttjar kortet
  • att hålla sig informerad om gällande låneregler.

Ansvar för lån

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att man är ansvarig för de böcker och annat material man lånar på kortet. För barn upp till 18 år ansvarar målsman. Allt lånat skall lämnas tillbaks i tid och i oskadat skick. Biblioteket tar en förseningsavgift på för sent återlämnade böcker. Om skulder ej betalas kan man bli tillfälligt avstängd som låntagare. Förkommet material ersätts enligt bibliotekets värdering. (se avgifterna nedan.) Vid lån av film gäller 16års gräns. 

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. Reserverade böcker har kortare lånetid, 14 dagar. Vi erbjuder även 7-dagarslån för de mest populära böckena. Lånetiden på dvd-film är 7 dagar, medan tidskrifter har en lånetid på 14 dagar.

Försenade lån

När lånetiden går ut skickar biblioteket en påminnelse. Om boken därefter inte återlämnas inom 2 veckor spärras lånekortet för fortsatta lån tills allt försenat material lämnats tillbaka. PIN-kod

PIN-kod

Till lånekortet kan du koppla en personlig, fyrsiffrig PIN-kod. Med PIN-koden kan du låna om och reservera material via bibliotekets katalog. Du kan också låna vid den automatiska utlåningen med lånekortsnummer eller personnummer och din PINkod.

Omlån

Det går utmärkt att göra omlån såtillvida boken inte är reserverad av annan låntagare. Omlån kan även göras via telefon eller via erhållen PIN-kod.

Reservationer

Om boken som söks är utlånad, går den att reservera. Det kan ske från bibliotekets hemsida med hjälp av PIN-koden. Biblioteken inom Göta har samma reservationskö.  Ibland kan köerna vara långa men det brukar gå ganska snabbt att få boken eftersom det finns många exemplar. Då boken kommer in skickar vi ett meddelande via SMS, e-post eller vanlig post. Boken kan hämtas inom en vecka.

E-lån