Litteraturscen Östergötland

Litteraturscen Östergötland logo

 

Litteraturscen Östergötland är en ambulerande scen för offentliga författarsamtal och andra litterära aktiviteter. Samtliga Götabiblioteken deltar, det vill säga 45 bibliotek i 14 kommuner. För att utveckla Litteraturscen Östergötland finns projektmedel från Statens Kulturråd. Dessa pengar används förutom till programverksamhet även till utbildningsinsatser för bibliotekspersonalen. På Regionbibliotek Östergötland ansvarar Helena Agnemar, helena.agnemar@regionostergotland.se för Litteraturscen Östergötland. 

 

Litteraturscens program      

 

Asset Publisher

Aktuellt
Litteraturscen Östergötland logo

 

Litteraturscen Östergötland är en ambulerande scen för offentliga författarsamtal och andra litterära aktiviteter. Samtliga Götabiblioteken deltar, det vill säga 45 bibliotek i 14 kommuner. För att utveckla Litteraturscen Östergötland finns projektmedel från Statens Kulturråd. Dessa pengar används förutom till programverksamhet även till utbildningsinsatser för bibliotekspersonalen. På Regionbibliotek Östergötland ansvarar Helena Agnemar, helena.agnemar@regionostergotland.se för Litteraturscen Östergötland. 

 

Litteraturscens program      

 

Litteraturscen Östergötland Loga

Program Litteraturscen Ö