Results list

839002
Book:Sanningskonst:2018 Book
Author: Jonsson, Stefan
Year: 2018
Language: Swedish
Shelf mark: Gcz Lindqvist, Sven
Media class: Book
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
1052865
Book:Den otyglade skönheten:2022 Book
Author: Jonsson, Stefan
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Ia
Media class: Book
Resource type: Physical
Konsten är nödvändig för demokratin och dess överlevnad. Konst är kunskapsinstrument i egen rätt och förstår samhället på sätt som journalistik eller forskning inte kommer åt.Från opera till graffiti erbjuder estetisk gestaltning oss fantasi och komplexitet, den ger oss möjlighet att föreställa oss andra människors liv och alternativa samhällen, och den erbjuder vägar för handling och motstånd – det är den enkelriktande maktens motsats.Med exempel ur litteratur, film, teater och konst från mellankrigstidens Wien, krigets Sovjet och sjuttiotalets Kalifornien till vår tid med högläsning för barn i Norrköping, flyktingkriser vid Medelhavet och demonstrationer i Kyjiv visar Stefan Jonsson hur konstverket pekar ut frihetens vägar.Den otyglade skönheten är en brandfackla för konstens betydelse för människan, samhället och demokratin i en tid då den behövs som allra mest.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
716656
Book:Eurafrika:2015 Book
Author: Hansen, Peo
Year: 2015
Language: Swedish
Shelf mark: K.5
Media class: Book
Publisher: Leopard
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
954885
Book:Där historien tar slut:2020 Book
Author: Jonsson, Stefan
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Oc
Media class: Book
Resource type: Physical
Ett av 2010-talets mest kända fotografier föreställer president Barack Obama och hans närmaste krets samlade i Vita huset för att följa hur USA:s soldater tar sig in i Usama bin Ladens högkvarter i Pakistan och avrättar honom. Vad visar bilden? Och vad döljer den? Historiens slut, kallade den amerikanske författaren Francis Fukuyama tillståndet i världen efter kommunismens fall i slutet av 1980-talet: det behövdes inte längre några revolutioner, det skulle räcka med att sprida västvärldens liberala värden och marknadsekonomi, så skulle alla få plats i samma globala rum. Men kolonialismens attityder och mekanismer lever kvar och globaliseringen har knappast inneburit något entydigt segertåg för frihet, jämlikhet och rättvisa. Världen av idag ser väldigt annorlunda ut beroende på om man är rik eller fattig, om man bor i nord eller syd, om man är vit eller svart, man eller kvinna. I sin nya bok går Stefan Jonsson djupare än tidigare i diagnosen av den globala maktordningen. Hans tätt sammanvävda essäer handlar om konst, film och litteratur som lyckas skildra samma händelseförlopp från motsatta perspektiv, samtidigt som de visar sambanden mellan världens framsida och baksida.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
757363
Book:Samtida politisk teori:2015 Book
Year: 2015
Language: Swedish
Shelf mark: Oc
Media class: Book
Publisher: Tankekraft
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
212521
Book:Andra platser:1995 Book
Author: Jonsson, Stefan
Year: 1995
Language: Swedish
Shelf mark: M
Media class: Book
Publisher: N&S
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
440843
Book:Tre revolutioner:2005 Book
Author: Jonsson, Stefan
Year: 2005
Language: Swedish
Shelf mark: K.4
Media class: Book
Publisher: Norstedt
Resource type: Physical
Författaren skildrar tre händelser där folket spelat en viktig roll: revolutionen i Paris 1789, den proletära messianismen i Bryssel 1889 och omvälvningarna år 1989. Här får vi möta författare, konstnärer, filosofer och politiker som skulle kunna återuppliva den demokratiska idén i en globaliserad värld.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
176285
Book:Rapport från Sopornas planet:2010 Book
Author: Jonsson, Stefan
Year: 2010
Language: Swedish
Shelf mark: Bb
Media class: Book
Publisher: Norstedt
Resource type: Physical
Några av författarens längre essäer från de senaste åren. Ämnen som tas upp i gränslandet mellan politik och estetik är kampen om kulturarvet, marxismens återkomst, debatten om dokumentären i konst, film och litteratur, globaliseringens återverkningar på kulturen, rasismens utbredning, den nordiska mentaliteten m.m.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Search the catalogue

Language