Personal Boxholm

Entré till Boxholms bibliotek

Maja Markhouss

Bibliotekschef

Tel: 0142-895 41
Mobil: 072-464 70 40
E-post: maj-britt.markhouss@boxholm.se
Ansvarsområde: Verksamhetsutveckling och kontaktperson för inköp.

Erika Horvat

Barnbibliotekarie
Tel: 0142-895 43
E-post: erika.horvat@boxholm.se

Ansvarsområde: Barnverksamhet, inköp av barnlitteratur, samarbete med grundskola och barnomsorg.

Kajsa Sovrlic

Bibliotekarie
Tel: 0142-895 44
E-post: kajsa.sovrlic@boxholm.se

Ansvarsområde: Programverksamhet och kontaktperson för facklitteratur, tidskrifter och fjärrlån.

Yvonne Ekengren

Biblioteksassistent
Tel: 0142-895 42
E-post: yvonne.ekengren@boxholm.se

Ansvarsområde: Talböcker och tillgänglighet.