Regler och avgifter Motala

 

Bibliotekskort

Med ett bibliotekskort kan du låna utan avgift på Götabiblioteken, det vill säga Östergötlands och Tranås kommunbibliotek. För att få ett kort behöver du visa legitimation. Du kan i vissa fall få ett bibliotekskort även om du saknar legitimation, svenskt personnummer eller en fast adress. Då gäller ditt kort under en begränsad tid.

Barn kan få bibliotekskort från och med det år de fyller sex. Du som inte har fyllt 18 år behöver inte visa legitimation, det räcker med att du har med din vårdnadshavare eller ett intyg.
Till bibliotekskortet kopplas en pinkod som möjliggör egna lån och omlån, reservationer och bokning av grupprum och datorer. Pinkoden väljer du själv när du registrerar dig som låntagare. 

Registrera dig som ny låntagare hos oss. Detta gör du genom att fylla i ansökningsformuläret Skaffa bibliotekskort. 

 

Dina skyldigheter som låntagare          

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling och får ej överlåtas. Du som registrerat dig som låntagare ansvarar för: 

 • allt som lånas på kortet.
 • att lånade medier blir säkert återlämnade till valfritt Götabibliotek.
 • att allt som lånas återlämnas i rätt tid och i oskadat skick.
 • att betala eventuella övertidsavgifter inom två månader från det att skulden uppstått.
 • att förstörda eller förkomna medier ersätts enligt bibliotekets taxa.
 • att omgående anmäla förlorat bibliotekskort. 
 • att hålla dig informerad om gällande låneregler.
   

Spärr av bibliotekskort

Kortet spärras vid skuld på 150 kr och däröver eller när 2:a krav skickas. Obetalda skulder går till inkasso.
För barn upp till 18 år är målsman ansvarig.

 

Lån på eget ansvar     

Observera att biblioteket ej ansvarar för skador som kan uppstå på egen utrustning vid användning av lånade medier som CD-skivor, CD-rom och DVD.

 

Dina personuppgifter GDPR

När du blir låntagare hos Götabiblioteken registreras du med personuppgifter i vårt system. Likaså lämnar du personuppgifter om du exempelvis anmäler dig till något av våra evenemang, kontaktar oss elektroniskt eller medverkar på bild.
Dataskyddslagen säger i korthet att du har rätt att veta vilka uppgifter som sparas om dig. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter.

 

Lånetid

Normal lånetid 4 veckor
Tv-spel 4 veckor
Tidskrifter  2 veckor
Film och tv-serier  2 veckor
10-dagarslån  10 dagar
Bokcirkelpåse 42 dagar

Du måste vara 15 år för att låna film och TV-spel. Det går att ha max fyra samtidiga lån av TV-spel.
Det går att låna om alla medier förutom 10-dagarslånen. Det går att göra två omlån. En titel som är reserverad har två veckors lånetid och går inte att låna om.
Oavsett var lånen är gjorda kan de återlämnas på valfritt Götabibliotek.

 

Extratjänst

En påminnelse med SMS eller e-post att lånetiden snart går ut erbjuds. Låntagarens ansvar att återlämna lånen i tid kvarstår, med eller utan påminnelse. Spara kvittot eller kontrollera lånetiden på Mina sidor på hemsidan eller i utlåningsautomaterna.

 

Bärbara datorer

På huvudbiblioteket finns det möjlighet att låna en bärbar dator. Dessa är ej till hemlån och får bara användas på biblioteket. För att utnyttja den här tjänsten krävs ett bibliotekskort och att ett extra avtal ingås. Åldersgräns för lån av bärbar dator är 18 år.

 

Reservationer

Du kan reservera de flesta medier inom Götabiblioteken. För medier utanför Götabiblioteken kan du beställa ett fjärrlån. Ett meddelande skickas ut med sms, e-post eller brev när mediet finns att hämta. Du är välkommen att lämna inköpsförslag om biblioteket inte har det du söker.

 

Trivselregler

På våra bibliotek gäller följande:

 • Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal.
 • Biblioteket ska vara en lugn och trevlig plats. Håll låg samtalsnivå och gå i lugn takt.
 • Ställ tillbaka saker som du använt, så att det ser städat och fint ut när du går.
 • Du som vuxen ansvarar alltid för vad ditt barn gör på biblioteket. Håll alltid små barn under uppsikt.

Kontakta personal vid frågor eller om du upplever att reglerna inte följs.

På sidan Trivselregler med inläsning Motala hittar du trivselreglerna inlästa på olika språk.

Search the catalogue

Language