Specialsamlingar

gamla bokryggar i hyllor

Specialsamlingar

Du får låna hem böcker ur stiftsbibliotekets samlingar, som är tryckta från och med år 1900, efter personalens godkännande.

Böcker och handskrifter får du tillgång till i forskarsalen på huvudbiblioteket. Beställning av material gör du via e-post, telefon eller i forskarexpeditionen under öppethållande.

Handskrifter och annat ömtåligt material får du läsa i specialläsesalen. Du kan fota materialet, efter samråd med personalen.

I den öppna delen av forskarsalen finns referensböcker, läsapparater och datorer för släktforskning.

Östgötarummet ligger i anslutning till forskarsalen, här hittar du den lokalhistoriska samlingen om Östergötland. I Götabibliotekens katalog kan du söka böcker, tidskrifter och annat material, som exempelvis broschyrer. Många småtryck, periodiska publikationer samt äldre tryck står i magasin och behöver beställas fram.

Stiftsbibliotekets samlingar söker du i Stiftsbibliotekets katalog

Sök i stiftsbibliotekets katalog

 

 

 

Det mesta är även sökbart i LIBRIS.

Sök i Libris

 

 

 

En del material finns i fulltext, det kan du söka i ALVIN.

Sök i ALVIN

 

Handskrifterna beskrivs i olika förteckningar som du kan få hjälp av vår personal att titta i. Du kan även få tillgång till materialet digitalt efter kontakt med oss.

Stiftsbibliotekets brevsamlingar finns att söka hos Riksarkivet, Digitala forskarsalen (SVAR).