Temaböcker för barn

Language

Englishsuomisvenska

Results list

447385
Author: Hoopmann, Kathy

Results list

685839
CD and book:Klarinett.nu:2003 CD and book
Author: Norén, Roger
Year: 2003
Language: Swedish
Shelf mark: Xfd(ö)/O
Media class: CD and book
Publisher: Notfabriken
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
685854
Book:Förtroendemannalagen:2013:7. uppl. Book
Author: Olauson, Erland
Year: 2013
Language: Swedish
Shelf mark: Ohai
Media class: Book
Edition: 7. uppl.
Publisher: Studentlitteratur
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
773038
Book:Ledarskap i klassrummet:2008:2., [rev.] uppl. Book
Author: Stensmo, Christer
Year: 2008
Language: Swedish
Shelf mark: Em
Media class: Book
Edition: 2., [rev.] uppl.
Publisher: Studentlitteratur
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
More editions/formats:
766798
Book:Tvinga mig:2016 Book
Author: Child, Lee
Year: 2016
Language: Swedish
Shelf mark: Hce
Media class: Book
Publisher: Massolit
Resource type: Physical
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
More editions/formats:
966893
Book:Skolutveckling genom samtal:2020:Upplaga 1 Book
Year: 2020
Language: Swedish
Shelf mark: Em
Media class: Book
Edition: Upplaga 1
Resource type: Physical
Kommunikation och samtal skapar liv, kultur och lärande och fungerar som ett kitt i förskolans och skolans värld. När samtal används långsiktigt och i mer strukturerade former kan de även bidra till skolors och förskolors utveckling. Om det handlar den här boken, vars huvudsakliga syfte är att beskriva olika samtalsmodeller som författarna menar kan stärka medarbetares professionskunnande och verksamhetens utvecklingsarbete. Exempel på samtalsformer som tas upp är: motiverande samtal, lärande samtal, kollegahandling i grupp, dialogiska samtal, rollspel och olika modeller för att skapa delaktighet genom samtal. En genomgång av den nationella och internationella forskningen om skolutveckling visar att samtalet som utvecklingsresurs är ett förhållandevis outforskat område. Här vill föreliggande bok göra ett bidrag. Men det är inte fråga om någon enkel metodbok. Istället förklaras varje samtalsmodell utifrån sin teoretiska utgångspunkt och författarna visar på modellens användbarhet i förskolans och skolans utvecklingsarbete. Boken vänder sig till personer med lednings- och utvecklingsuppdrag i förskola och skola, framför allt till rektorer och biträdande rektorer. Den kan även fungera som litteratur på rektorsutbildningen samt på lärarutbildningen.
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
532158
Book:Typografi i fakta, form och färg:1975:5. uppl. Book
Author: Hallberg, Åke
Year: 1975
Language: Swedish
Shelf mark: Ae
Media class: Book
Edition: 5. uppl.
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
More editions/formats:
1850
Book:Fem meter från min cell:1971 Book
Author: Theodorakis, Mikis
Year: 1971
Language: Swedish
Shelf mark: Hce.03
Media class: Book
Publisher: FIB
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1852
Book:Gudatro i nordisk forntid:1970 Book
Author: Ohlmarks, Åke
Year: 1970
Language: Swedish
Shelf mark: Cmi
Media class: Book
Publisher: Gumm lär
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
1853
Book:Grekisk mytologi:1971 Book
Author: Pinsent, John
Year: 1971
Language: Swedish
Shelf mark: Cmg
Media class: Book
Publisher: R&S
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
Pojke med bok i famnen

Böcker på olika teman för barn och ungdomar

Här har vi samlat böcker på sex olika teman; dyslexi, autism&asberger, adhd&add, psykisk ohälsa, jourhem&familjehem samt mobbing. Ämnen som kanske kan vara svåra att prata om. Men med hjälp av böckernas berättelser så kan det bli lättare att diskutera. 

Results list

429115
Author: Jensen, Jørn
190058
Author: Dahl, Roald