test-axiell-jb

Language

Englishsuomisvenska

Götakirjastojen kotisivu on rajallinen suomeksi, vain osa kotisivusta on käännetty.

Götabiblioteken homepage is limited in english, only part of the homepage is translated.

Vi har nått taket för Biblio denna månad. Därför går det inte att låna nya e-böcker förrän 1 februari.

Opening hours