Tillgänglighet Linghem

Entré Linghems bibliotek
  • Biblioteket ligger på markplan, utan trappor
  • Entrén har automatiska dörröppnare
  • Förstoringsplatta finns att låna
  • Vi hjälper dig om du vill börja låna talböcker
  • Talboksspelare finns att låna