Läsglimtar

Götabibliotekens tre biblioteks- och bokbussar.

Biblioteket –  Biblioteks- och bokbussarna

Bokbussens verksamhet riktar sig till kommunens ytterområden där närhet till annan biblioteksservice saknas. Biblioteksverksamhet i litet format ska inte vara en begränsning.

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken rikta särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att t ex stimulera läsning. Verksamheten ska också finnas tillgänglig för alla. Genom att förena dessa två uppdrag från bibliotekslagen finner vi en verksamhet som arbetar med just detta. 
Bokbussen!
Inom Götabiblioteken finns det för närvarande tre bussar, i Motala, Linköping och Norrköping.

Dessa besöker förskolor och vissa skolor samt delar av kommunerna som inte har filialer och det är ett långt avstånd till närmsta bibliotek, i ytterområdena och på landsbygden. En gemensam tanke hos bokbussarna är att inspirera och presentera det gemensamma utbud som finns i Götabiblioteken. Beståndet ska vara aktuellt och fräscht för att besökarna ska kunna bli överraskade men de ska också hitta det de söker.

År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar vi demokratin under hela året. Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen.


#demokrati100

Biblioteket - Utmaningar och hot

Artikel 9 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.

Biblioteket - Utbildning och forskning

Artikel 8 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.

Biblioteks- och bokbussarna

Artikel 7 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.

Läsa på olika sätt

Artikel 6 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.

Biblioteket och barnen

Artikel 5 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.