Läsglimtar

En manlig student som står i ett bibliotek och läser ur en bok.

Biblioteket- Utbildning och forskning

Några av de viktiga uppgifterna i bibliotekets demokratiuppdrag är beskrivet i bibliotekslagen: Biblioteken ska främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning. 
Det finns ett en stor samling av källor både fysiska och digitala som du har tillgång till genom biblioteken.

I begreppet Medie- och informationskunnighet, MIK, ingår källkritik, något som blivit allt viktigare att kunna i det enorma flöde av information, desinformation och åsikter som förekommer på internet. Biblioteken kan hjälpa till att öka kunskapen om hur man använder källkritik och orienterar sig i detta flöde, liksom att ge information om hur detta sprids på internet, hur fejkade nyheter kan se ut och vad man kan göra för att skydda sig mot dataintrång. 

På biblioteken kan du hitta det mesta du behöver för att kunna bedriva studier. En studieplats, tillgång till internet, tryckta och digitala källor, med mera.
Om du vill fördjupa dig i något ämne, utforska din bygds historia eller läsa internationella dagstidningar har biblioteken olika möjligheter. Det finns lokalhistoriska samlingar på alla Götabibliotek bestående av böcker, tidskrifter, årsböcker, småskrifter och annat tryckt material med anknytning till Östergötland.
Biblioteken arbetar med att digitalisera  de tryckta samlingarna för att de ska bli åtkomliga för fler.
Det finns också databaser som är gemensamma, till exempel Pressreader (svenska och internationella dagstidningar), Alex (ett lexikon om författare från hela världen) och släktforskningsprogram. 


År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar vi demokratin under hela året. Att verka för det demokratiska samhällets utveckling är en del av bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen.

#demokrati100

Den gamle och havet av Ernest Hemingway.

En tappar uppfattning om tid och rum och blir ett med mannens kamp.

Monstret i skogen av Jonna Björnstjerna

En riktig mysrysare med djup för de allra minsta.

Amerikansk jord av Jeanine Cummins

En aktuell bok om människor på flykt.

De sju systrarna bokserie av Lucinda Riley

Sommarens första boktips är en serie på sju ganska tjocka böcker, men så har vi ju hela sommaren framför oss.

Biblioteket - Utmaningar och hot

Artikel 9 i serien om bibliotekens demokratiska uppdrag.