Litteraturscen Östergötland

Litteraturscen Östergötland logo

 

Litteraturscen Östergötland är en ambulerande scen för offentliga författarsamtal och andra litterära aktiviteter. Samtliga Götabiblioteken deltar, det vill säga 45 bibliotek i 14 kommuner. För att utveckla Litteraturscen Östergötland finns projektmedel från Statens Kulturråd. Dessa pengar används förutom till programverksamhet även till utbildningsinsatser för bibliotekspersonalen. På Regionbibliotek Östergötland ansvarar Helena Agnemar, helena.agnemar@regionostergotland.se för Litteraturscen Östergötland. 

 

Litteraturscens program      

 

Sisältöjulkaisija

julkalender2022 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 dec

×

Gåta:

Vem går över vattnet utan att röra sig?

2 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

3 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

4 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

5 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

6 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

7 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

8 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

9 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

10 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

11 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

12 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

Lucia

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

14 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

15 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

16 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

17 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

18 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

19 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

20 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

21 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

22 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

23 dec

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

Julafton

×

Ajja bajja, inte tjuvkika!

Litteraturscen Östergötland Loga

Program Litteraturscen Ö