Ordningsregler Skänninge

Entré Skänninge bibliotek

Bästa biblioteksbesökare!

För allas trivsel, följ våra enkla regler:
· Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal.
· Du får inte dricka alkohol eller vara berusad i biblioteket.
· Följ reglerna för Internetanvändning.
· Ställ tillbaka möbler om du flyttat på dem.
· Fotografering/filmande och annan inspelning kräver tillstånd.

Den som bryter mot reglerna kan komma att avvisas från biblioteket. Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor eller om du upplever att reglerna inte följs!
Tack för hjälpen / Bibliotekspersonalen på Mjölby bibliotek 

 

Dear library user, 

For the everyone’s convenience and comfort, please follow our simple rules:
· Be considerate and respectful to visitors and staff.
· It is not allowed to drink alcohol in the library, and you may not be in the library while intoxicated.
· Follow the rules for Internet usage.
· If you have moved any furniture, please return it to its rightful place.
· Photographs/videos and other recordings may only be taken with permission.

If you break the rules you may be asked to leave the library. Please don’t hesitate to contact the staff if you have any questions or if you feel that these rules are not followed.
Thank you for your help/ The library staff at Mjölby bibliotek