Temaböcker för barn

Kielivalinta

Englishsuomisvenska

Teoslista

447385
Tekijä: Hoopmann, Kathy

Teoslista

685839
Kirja ja CD:Klarinett.nu:2003 Kirja ja CD
Tekijä: Norén, Roger
Vuosi: 2003
Kieli: ruotsi
Hyllypaikka: Xfd(ö)/O
Aineistolaji: Kirja ja CD
Kustantaja: Notfabriken
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
685854
Kirja:Förtroendemannalagen:2013:7. uppl. Kirja
Tekijä: Olauson, Erland
Vuosi: 2013
Kieli: ruotsi
Hyllypaikka: Ohai
Aineistolaji: Kirja
Painos: 7. uppl.
Kustantaja: Studentlitteratur
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
773038
Kirja:Ledarskap i klassrummet:2008:2., [rev.] uppl. Kirja
Tekijä: Stensmo, Christer
Vuosi: 2008
Kieli: ruotsi
Hyllypaikka: Em
Aineistolaji: Kirja
Painos: 2., [rev.] uppl.
Kustantaja: Studentlitteratur
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
Muut kappaleet tai painokset ja aineistolajit:
766798
Kirja:Tvinga mig:2016 Kirja
Tekijä: Child, Lee
Vuosi: 2016
Kieli: ruotsi
Hyllypaikka: Hce
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Massolit
Muoto: Fyysinen
Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
Muut kappaleet tai painokset ja aineistolajit:
966893
Kirja:Skolutveckling genom samtal:2020:Upplaga 1 Kirja
Vuosi: 2020
Kieli: ruotsi
Hyllypaikka: Em
Aineistolaji: Kirja
Painos: Upplaga 1
Muoto: Fyysinen
Kommunikation och samtal skapar liv, kultur och lärande och fungerar som ett kitt i förskolans och skolans värld. När samtal används långsiktigt och i mer strukturerade former kan de även bidra till skolors och förskolors utveckling. Om det handlar den här boken, vars huvudsakliga syfte är att beskriva olika samtalsmodeller som författarna menar kan stärka medarbetares professionskunnande och verksamhetens utvecklingsarbete. Exempel på samtalsformer som tas upp är: motiverande samtal, lärande samtal, kollegahandling i grupp, dialogiska samtal, rollspel och olika modeller för att skapa delaktighet genom samtal. En genomgång av den nationella och internationella forskningen om skolutveckling visar att samtalet som utvecklingsresurs är ett förhållandevis outforskat område. Här vill föreliggande bok göra ett bidrag. Men det är inte fråga om någon enkel metodbok. Istället förklaras varje samtalsmodell utifrån sin teoretiska utgångspunkt och författarna visar på modellens användbarhet i förskolans och skolans utvecklingsarbete. Boken vänder sig till personer med lednings- och utvecklingsuppdrag i förskola och skola, framför allt till rektorer och biträdande rektorer. Den kan även fungera som litteratur på rektorsutbildningen samt på lärarutbildningen.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
532158
Kirja:Typografi i fakta, form och färg:1975:5. uppl. Kirja
Tekijä: Hallberg, Åke
Vuosi: 1975
Kieli: ruotsi
Hyllypaikka: Ae
Aineistolaji: Kirja
Painos: 5. uppl.
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
Muut kappaleet tai painokset ja aineistolajit:
1850
Kirja:Fem meter från min cell:1971 Kirja
Tekijä: Theodorakis, Mikis
Vuosi: 1971
Kieli: ruotsi
Hyllypaikka: Hce.03
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: FIB
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
1852
Kirja:Gudatro i nordisk forntid:1970 Kirja
Tekijä: Ohlmarks, Åke
Vuosi: 1970
Kieli: ruotsi
Hyllypaikka: Cmi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Gumm lär
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
1853
Kirja:Grekisk mytologi:1971 Kirja
Tekijä: Pinsent, John
Vuosi: 1971
Kieli: ruotsi
Hyllypaikka: Cmg
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: R&S
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
Pojke med bok i famnen

Böcker på olika teman för barn och ungdomar

Här har vi samlat böcker på sex olika teman; dyslexi, autism&asberger, adhd&add, psykisk ohälsa, jourhem&familjehem samt mobbing. Ämnen som kanske kan vara svåra att prata om. Men med hjälp av böckernas berättelser så kan det bli lättare att diskutera. 

Teoslista

429115
Tekijä: Jensen, Jørn
190058
Tekijä: Dahl, Roald