Tillgänglighet Borghamn

Entré Borghamns bibliotek

Biblioteket

I bibliotekets lokaler finns media för utlån och lokala samlingar.

Bokinkast

Det finns inget bokinkast.

Datoranpassningar

Saknas

Entré

Entrévägen är fri från nivåskillnader och är i stort sett horisontell.

Handikapparkering

Det finns en handikapparkeringar nära entrén.

Handikapptoalett

Finns till vänster innanför entrén i anslutning till kapprummet och är ej markerad med symbol.

Hiss

Finns inte eftersom biblioteket finns på bottenplan.

Informationsdisken

Finns rakt fram när du kommer in i entrén. Disken är i två sektioner, en hög och en låg.

Låneautomater

Det finns en låneautomat där du både lånar och återlämnar böcker. Den står till höger efter entrén.

Telefon

Lånetelefon finns endast i nödfall. Prata med personalen i informationsdisken.

Trappa

Finns ej