Utskrifter och skanning under nerstängning

Kielivalinta

Englishsuomisvenska
Norrköping

Utskrifter, kopiering och skanning

Du kan inte kopiera eller skanna på något av Norrköpings bibliotek just nu.
För bankärenden så som bank-id och kontoutdrag kontakat din bank. För hjälp kontakta i första hand de som vill ha uppgifter:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Plats: Tegelängsgatan 19 A
Öppettider:  Måndag-torsdag: 10:00-16:00 Fredag: 10:00-15:30 Telefontider:  Måndag-tisdag, torsdag och fredag : 08.30-09.30 Telefon: 011-15 00 00
E-post: arbetsmarknadsochvuxenutbildningskontoret@norrkoping.se

Arbetsförmedlingen

Tar endast emot förbokade besök
Telefon: 0771-416 416


Servicekontoret Norrköping - Försäkringskassan Skatteverket och  Pensionsmyndigheten

Plats: Spiralen köpcentrum översta våningen. 
Öppettider:  Måndag-fredag: 10:00-16:00