Bokvasan 2021

Kielivalinta

Englishsuomisvenska

Bokvasan - en läsutmaning 2021

Vi välkomnar alla Vadstenabor att delta i detta evenemang som pågår under hela 2021 och är en del av Gustav Vasajubileet i Vadstena. År 2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa utsågs till riksföreståndare i Vadstena. Vi vill då knyta ihop historien med läsandet och vår målsättning är att hela Vadstena ska läsa i detta årslånga läsprojekt.

Bokvasan är både ett motionslopp för själen och en individuell utmaning där deltagarna läser sig genom loppet.Vi hoppas att familjer, släkt, arbetsplatser och idrottsklubbar tillsammans ska anta utmaningen att genomföra Bokvasan och på så sätt peppa och sprida läsglädje till varandra!

 

Så här deltar du!

· För att delta i Bokvasan 2021 behöver du anmäla dig. Du anmäler dig i bibliotekets informationsdisk, via e-post biblioteket@vadstena.se eller via telefon 010-234 71 30. Uppge namn och kontaktuppgifter.

· Anmälan är öppen från 16 november 2020 till 1 juni 2021

· Alla böcker som du deltar med måste läsas under 2021

 

Här hittar du ett formulär att skriva ut där du kan skriva in vilka böcker du läst och sidantal. Formuläret finns också att hämta på Vadstena bibliotek:

 

tavlingsformular-bokvasan

· Du kan välja mellan tre klasser:

- Bokvasan - läs 9000 sidor under 2021

- Halvbokvasan - läs 4500 sidor under 2021

- Barn- och ungdomsbokvasan - läs 1000 sidor under 2021

 

· Alla som kan läsa själva kan vara med i barn- och ungdomsbokvasan. Du kan vara med i barn- och ungdomsbokvasan upp till det år du fyller 18 år

· Alla som fyllt 15 år kan delta i Bokvasan och Halvbokvasan

· Du kan lyssna på ljudböcker eller talböcker. Det är sidantalet i den tryckta boken som räknas

· Läser du storstilsböcker är det sidantalet i originalupplagan som räknas

· Du kan läsa både skönlitteratur och facklitteratur

· Du fyller i de böcker som du läst på ett särskilt tävlingsformulär. Formuläret finns att hämta på biblioteket eller går att skriva ut från Vadstena kommuns hemsida

· När du genomför en bokvasa är du med i utlottningen av fina priser. Alla som genomför en bokvasa får diplom och medalj. 

 

Vi utlovar storartade läsupplevelser för alla som deltar!