Låneregler och priser - Linköping

Språk

Englishsuomisvenska

Med bibliotekskort och pinkod kan du:

 • Använda våra utlåningsautomater
 • Boka dator
 • Boka grupprum
 • Göra inköpsförslag
 • Låna om
 • Reservera medier

Lånetid

Lånetiden är vanligtvis 28 dagar. Det finns undantag som exempelvis årets tidskrifter (14 dagar), spelfilm (7 dagar) och nya böcker som är placerade på 7-dagarslån. Om det är kö på mediet blir lånetiden automatiskt kortare. 

Låna om

Det går bra att låna om mediet, men inte om det står andra på kö.

Varje lån får lånas om två gånger. Du kan låna om via Götabibliotekens hemsida eller genom att kontakta oss.

Reservationer

Du kan reservera medier via Götabibliotekens hemsida eller genom att kontakta oss.

Du får ett meddelande när mediet finns att hämta.

Det kostar inget att reservera medier från Götabiblioteken.

Det finns en möjlighet att fjärrlåna medier från övriga bibliotek i Sverige och från andra länder. Avgift kan tillkomma.

Förseningsavgifter

Om du lämnar tillbaka det du har lånat, efter att lånetiden har gått ut, får du betala en avgift.
Den tas ut från första dagen mediet är försenat.

Du som är under 18 år behöver inte betala avgifter på det du lånar.

Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid skickas påminnelser. Vid andra påminnelsen spärras
bibliotekskortet. Bibliotekskortet spärras även om du har 150 kronor eller mer i skuld.

Lån och datoranvändning          

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Du är ansvarig för alla dina lån, beställningar av medier och bokningar av datorer och grupprum som sker via bibliotekskortet samt användning av våra datorer.

Allt som lånas ska lämnas tillbaka innan lånetiden har gått ut och i oskadat skick.

I enlighet med stadsbibliotekets etiska normer tillåter vi inte sökning i pornografiska, rasistiska, våldsförhärligande texter och bilder vid användning av våra datorer.

Medier som skadas eller inte återlämnas är du skyldig att betala. Även det som är betalt tillhör fortfarande biblioteket.

För lån och användning av material i forskarsalen gäller särskilda regler.

Du måste ha fyllt 15 år för att låna Tv-spel och film. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån tills de är myndiga, 18 år.

Avgifter

Förseningsavgift

 • Per bok och påbörjad vecka: 5 kr
 • Film och Tv-spel per titel och dag: 5 kr
Högsta avgift per återlämningstillfälle
 • Enstaka försenad bok/medie: 100 kr
 • Enstaka försenad film: 40 kr
 • Flera försenade böcker/medier: 250 kr
Ersättning för materiel
 • Förlorat lånekort: 10 kr (kostnadsfritt för barn)
 • Vuxenbok: 300 kr
 • Barnbok: 100 kr
 • Pocketbok: 100 kr
 • Ljudbok, vuxen: 300 kr
 • Ljudbok, barn: 100 kr
 • Musik-CD: 150 kr
 • CD-häfte: 30 kr
 • CD-omslag: 10 kr
 • Tidskrift per nr: 50 kr
 • Tidskrift hel årgång: prenumerationspris
 • DVD-film: 400 kr eller återanskaffningspris
 • Tv-spel: 400 kr eller återanskaffningspris
 • Språkkurs: Återanskaffningspris
 • Dyra och svårersättliga media: Återanskaffningspris
Kontakt

Mejl: stadsbiblioteket@linkoping.se

Besök ditt närmaste bibliotek eller ring kundtjänst: 013 - 20 66 01.

Anmäl förlorat bibliotekskort för att hindra att andra utnyttjar ditt kort.

Anmäl också om du har ändrat e-postadress eller telefonnummer.