Lokaler och utrustning Linghem

Entré Linghems bibliotek
  • Linghems bibliotek är både ett närbibliotek och skolbibliotek och ligger till höger när man går in i Himnaskolans entré
  • I skolans entréhall finns toalett med skötbord och ett bokinkast där det går att lämna böcker när biblioteket är stängt men skolan är öppen
  • På bibliotekets anslagstavla sätter vi upp evenemang som är på gång i Linghem, Linköping och Östergötland

Utskrifter och kopiering, kostnad per sida:

  • A4 svartvit 2 kr
  • A3 svartvit 4 kr
  • A4 färg 10 kr
  • A3 färg 20 kr

Du kan betala med Swish, kort eller kontant.

Scanning:

Till USB eller mejl. Ingen kostnad.