Sök i Norrköpingsrummet

Här söker du på böcker/material som finns i Norrköpingsrummet. I Norrköpingsrummet finns cirka sextusen dokument - böcker, artiklar, småtryck, kartor, bilder med mera - som på ena eller andra sättet handlar om just Norrköping.

Det fysiska Norrköpingsrummet

Norrköpingsrummet hittar du på Stadsbibliotekets övre plan, till vänster bakom informationsdisken (där du får hjälp med dina frågor). Det är en referenssamling, materialet är alltså inte till hemlån. Däremot går det bra att kopiera valda delar.

Norrköpings vatten

Böcker om Norrköping till hemlån finns på hembygdshyllan med placering vid släktforskningsavdelningen.

Bilder och foton med nutida och äldre lokala motiv finns i våra bildarkiv

Språk