Ordningsregler Hällestad

Entré Hällestad bibliotek

Prata lugnt och håll ljudnivån nere.

På biblioteket sitter folk och läser, respektera det och håll ljudnivån efter det.

Sitt ner och ta det lugnt. Gå, inte springa.

För att alla ska kunna använda biblioteket så ska det vara en lugn plats där alla kan få vara ostört.
Leker gör man ute på lekplatsen.

Inget ätande eller drickande i biblioteket.

Använd matsalen om du är hungrig. Biblioteket ska vara rent från skräp.

Ställ tillbaka saker där du hittade dem.

Man lägger inte bara böckerna ifrån sig och går därifrån. Ställ tillbaka den på rätt hylla. Ställ INTE bara en bok på närmaste tomma plats!
Vet du inte var du hittade boken, lämna den till bibliotekarien.