Ordningsregler Malmslätt

Entré Malmslätts bibliotek

I enlighet med Linköpings stadsbiblioteks etiska normer tillåter vi inte sökning i pornografiska, rasistiska eller våldsförhärligande texter och bilder.