Personal Krokek

Entré till Boxholms bibliotek

Anna Severin

Bibliotekschef
Tel: 0142-895 41
Mobil: 072-464 70 40
E-post: anna.severin@boxholm.se
Ansvarsområde: Verksamhetsutveckling, inköp av skönlitteratur, ungdomslitteratur, ljudböcker och film.

Erika Horvat

Barnbibliotekarie
Tel: 0142 - 895 43
E-post: erika.horvat@boxholm.se

Ansvarsområde: Barnverksamhet, inköp av barnlitteratur, samarbete med grundskola och barnomsorg.

Kajsa Sovrlic

Bibliotekarie
Tel: 0142-89544
E-post:kajsa.sovrlic@boxholm.se

Ansvarsområde: Programverksamhet och kontaktperson för språkcafé, facklitteratur, tidskrifter och fjärrlån.

Yvonne Ekengren

Biblioteksassistent
Tel: 0142 - 895 42
E-post: yvonne.ekengren@boxholm.se

Ansvarsområde: Talböcker och tillgänglighet.