Regler och avgifter - Motala kommun

Språk

Englishsuomisvenska
Domarklubba och bok

Lånekort

Du som vill skaffa lånekort måste visa giltig fotolegitimation. För barn och unga under 18 år fyller föräldrarna i låntagarförbindelsen som du hittar här.

Meddela omedelbart biblioteket om du förlorat ditt lånekort för att förhindra att obehörig utnyttjar kortet.

Anmäl snarast ändring av namn, adress, e-postadresser och telefonnummer.


PIN-kod

Till lånekortet kan en personlig PIN-kod kopplas, som ger dig möjlighet att beställa, låna om samt kontrollera dina lån och beställningar via bibliotekets katalogdatorer eller hemifrån via Internet. PIN-kod skaffas på biblioteket.


Övriga lånebestämmelser

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för alla dina lån, bokningar via lånekortet, PIN-kod samt datasökningar.

För att låna film och TV-spel behöver du ha fyllt 15 år.
Det går att ha max fyra samtidiga lån av TV-spel.

Allt som lånas ska lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick. Medier som skadas eller inte återlämnas kan du bli skyldig att ersätta.

För barn och ungdomar upp till 18 år är målsman ansvarig.


Lånetid

Lånetiden är vanligtvis 4 veckor, med undantag för vissa medier. Om boken är reserverad förkortas lånetiden.


Omlån

Det går bra att göra omlån, dock inte om reservation till annan låntagare finns. Varje lån får förnyas två gånger. Spel kan ej lånas om.


Reservationer

Du kan reservera både det som står i hyllan och det som är utlånat. Ett meddelande skickas ut när det du reserverat finns att hämta.


För sent återlämnade böcker

Tre dagar innan lånetiden går ut kan du få påminnelse genom sms eller e-post. Förseningsavgifter tas ut från första dagen efter återlämningsdatum. Undantag för barn upp till 18 år samt barnmedier.

Om det du lånat inte lämnas tillbaka i tid skickas påminnelser. Efter andra påminnelsen spärras kortet. Kortet spärras även vid en skuld på 150 kr.


Trivselsregler

På våra bibliotek gäller följande:

  • Vi respekterar varandra och visar hänsyn mot besökare och personal
  • Vi anpassar ljudnivån efter omgivningen
  • Vi hjälps åt att hålla ordning och ta hand om vårt bibliotek

Trivselreglerna gör biblioteket till en plats där alla kan trivas oavsett om du kommer hit för avkoppling, studier, för att låna böcker eller annat.

På barn och unga avdelningen gäller även följande regler:

Upplev biblioteket tillsammans med barnen! Läs, pyssla och spela spel. Den vuxne har ansvar för vad barnen gör på biblioteket. Små barn ska aldrig lämnas utan uppsikt!

Vi vill att biblioteket ska vara en lugn men trevlig miljö. Självklart får man prata, men inte ropa och skrika eller springa omkring.

Vi vill också att det som plockas fram ställs tillbaka (böcker, pyssel och spel).

Om vi hjälps åt att hålla ordning blir det trevligare för alla!

Kontakta gärna personalen om du har frågor eller om du upplever att våra regler inte följs. Tack för hjälpen!