Släktforskardatorer - NSB

Språk

Englishsuomisvenska
Digital, drömsk DNA stäng

Du bokar din dator under den vanliga datorbokningen

Dator 25:

Arkiv Digital (AD OnLine) Nyfotograferade bilder av det historiska källmaterialet i färg. Kyrkböcker, rullor, bouppteckningar, 1940, 1950, 1960, 1975 och 1985-års folkräkning. Befolkningen i Sverige 1860-1947. Svenskar i USA 1940, Flygfotografier mm.

Riksarkivets digitala forskarsal (SVAR) Innehåller både databaser och inskannat material.
Skannat material: Kyrkoarkiv, Mantalslängder för perioden 1642 – 1820, Födda, vigda döda (SCB), Generalmönsterrullor, Rullor, Riksregistraturet, Landskaps-handlingar, Älvsborgs lösen 1571, Jordeböcker, Frigivna straffarbetsfångar mm.
Databaser: Folkräkningarna år 1880, 1890, 1900, 1910 och 1930 (SCB) samt för några län 1860, 1870 och 1910, Bouppteckningsregister för några län, Sjömansdatabas, Brevdatabas mm.

SVERIGES DÖDBOK 1860–2016, version 7. Innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige mellan 1860 och 2016. 

KUGELBERG Tidningsnotiser från 1880-talet och några år in på 1900-talet.

HISTORISKA KARTOR (Lantmäteriet).

POLISUNDERÄTTELSER 1878-1900. (År 1901-45 tillgängliga vid förfrågan)

 

Dator 26:

Arkiv Digital (AD OnLine) Nyfotograferade bilder av det historiska källmaterialet i färg. Kyrkböcker, rullor, bouppteckningar, 1940, 1950, 1960, 1975 och 1985-års folkräkning. Befolkningen i Sverige 1860-1947. Svenskar i USA 1940, Flygfotografier mm.

Riksarkivets digitala forskarsal (SVAR) Innehåller både databaser och inskannat material.
Skannat material: Kyrkoarkiv, Mantalslängder för perioden 1642 – 1820, Födda, vigda döda (SCB), Generalmönsterrullor, Rullor, Riksregistraturet, Landskaps-handlingar, Älvsborgs lösen 1571, Jordeböcker, Frigivna straffarbetsfångar mm.
Databaser: Folkräkningarna år 1880, 1890, 1900, 1910 och 1930 (SCB) samt för några län 1860, 1870 och 1910, Bouppteckningsregister för några län, Sjömansdatabas, Brevdatabas mm.

SVERIGES DÖDBOK 1860–2016, version 7. Innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige mellan 1860 och 2016. 

BEGRAVDA I SVERIGE Skivan innehåller drygt 6 400 000 begravda på 3 000 kyrkogårdar. Majoriteten av posterna är från 1800-2000-talet. Till vissa av kyrkogårdarna finns också kartor.

GAMLA STAN UNDER 750 ÅR Fakta om alla personer som bott där någon gång under åren 1878–1926. 126 000 personer ingår med sina familjer. Innehåller också mantalsuppgifter för åren 1800–1870, ett stort antal artiklar och bilder m. m.

SÖDERSKIVAN "Söder i våra hjärtan" Fakta om samtliga personer som bott på Södermalm i Stockholm under åren 1878–1926, över en halv miljon. Den bygger på rotemanssystemet, en sorts mantalsskrivning som förekom i Stockholm parallellt med kyrkobokföringen.  Innehåller också fotografier och kartor.

SOLDATREGISTRET Uppgifter om indelta soldater i svenska indelningsverket, från 1600-talets slut till 1901.

HISTORISKA KARTOR (Lantmäteriet).

SVENSKA GODS O GÅRDAR Östergötland. (Övriga län tillgängliga vid förfrågan)

 
Dator 27:

Arkiv Digital (AD OnLine) Nyfotograferade bilder av det historiska källmaterialet i färg. Kyrkböcker, rullor, bouppteckningar, 1940, 1950, 1960, 1975 och 1985-års folkräkning. Befolkningen i Sverige 1860-1947. Svenskar i USA 1940, Flygfotografier mm.

Riksarkivets digitala forskarsal (SVAR) Innehåller både databaser och inskannat material.
Skannat material: Kyrkoarkiv, Mantalslängder för perioden 1642 – 1820, Födda, vigda döda (SCB), Generalmönsterrullor, Rullor, Riksregistraturet, Landskaps-handlingar, Älvsborgs lösen 1571, Jordeböcker, Frigivna straffarbetsfångar mm.
Databaser: Folkräkningarna år 1880, 1890, 1900, 1910 och 1930 (SCB) samt för några län 1860, 1870 och 1910, Bouppteckningsregister för några län, Sjömansdatabas, Brevdatabas mm.

SVERIGES BEFOLKNING 1880, 1890, 1900, 1970, 1980, 1990.

EMIBAS Persondata om 1,1 miljoner emigranter från 2.300 församlingar.

EMIGRANTEN POPULÄR Uppgifter om 1,4 miljoner emigranter till Nordamerika och andra länder. Flera andra databaser bl a göteborgare och värmlänningar som emigrerat, sjömän som försvunnit utomlands, utdrag ur passjournaler. 

SMEDSKIVAN Person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst 1700-talet. Cirka 250 000 personer.

VALLONSKIVAN 4 Innehåller antavlor för nästan 120 vallonsläkter, omfattande cirka 120 000 personer födda på 1600-talet fram till och med 1910.

SLÄKT OCH HÄVD Register till artiklar i tidskriften Släkt och hävd 1950–99.

SVENSKA SLÄKTKALENDERN Person- och släktregister för åren 1885-2010.

HISTORISKA KARTOR (Lantmäteriet).

 

Dator 28:

Arkiv Digital (AD OnLine) Nyfotograferade bilder av det historiska källmaterialet i färg. Kyrkböcker, rullor, bouppteckningar, 1940, 1950, 1960, 1975 och 1985-års folkräkning. Befolkningen i Sverige 1860-1947. Svenskar i USA 1940, Flygfotografier mm.

Riksarkivets digitala forskarsal (SVAR) Innehåller både databaser och inskannat material.
Skannat material: Kyrkoarkiv, Mantalslängder för perioden 1642 – 1820, Födda, vigda döda (SCB), Generalmönsterrullor, Rullor, Riksregistraturet, Landskaps-handlingar, Älvsborgs lösen 1571, Jordeböcker, Frigivna straffarbetsfångar mm.
Databaser: Folkräkningarna år 1880, 1890, 1900, 1910 och 1930 (SCB) samt för några län 1860, 1870 och 1910, Bouppteckningsregister för några län, Sjömansdatabas, Brevdatabas mm.

INDIKO Uppgifter ur kyrkobokföringen för S:t Olai församling i Norrköping, församlingar i Linköpings och Åtvidabergs kommun, samt material från Sundsvalls- och Skellefteåområdena.

PLF-1 Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum i Oskarshamn (PLF) har samlat avskrifter från kyrkböcker i en databas. Denna CD-1 innehåller material från Vimmerbys och Västerviks kommuner samt cirka 80 socknar i Östergötland.

SVERIGES BEFOLKNING 1880, 1890, 1900, 1970, 1980, 1990.

SVERIGES DÖDBOK 1860–2016, version 7. Innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige mellan 1860 och 2016. 

SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON Innehållet i 29 bokvolymer  personhistoria  A – Rettig, med fritextsökning.

NYCOPIA-SKIVAN Uppgifter om födda, vigda och döda 1670 – 1860 i församlingar tillhörande Nyköpings gamla storkommun.

HISTORISKA KARTOR (Lantmäteriet).

 

Du bokar din dator under den vanliga datorbokningen